Welzijn van mossels en Oesters

Welzijn van mossels en oesters

Schelpdieren zijn één van de meest gekweekte dieren in de aquacultuur van de Europese Unie. Meer dan de helft van de gekweekte dieren in aantallen maar ook in gewicht zijn namelijk schelpdieren. Het gaat hierbij vooral om mossels en oesters. De Vissenbescherming is nu al weer zes jaar actief in de Europese Adviesraad voor Aquacultuur (AAC) en we strijden daar, samen met een paar andere dierenbeschermingsorganisaties, voor het welzijn van vissen en andere waterdieren die gekweekt worden. Hier is het welzijn van mossels en oesters een groot onderdeel van.


Toen wij begonnen bij de AAC, was de noodzaak van aandacht voor het welzijn van hun vissen nog niet echt doorgedrongen tot vele vertegenwoordigers van de viskwekers en had het voor hen geen prioriteit. Doordat we daarop zijn blijven hameren is er echt wat veranderd en is vissenwelzijn nu ook voor hen een vertrouwd onderwerp. We zijn er nog niet, er mag nog heel veel verbeteren aan het welzijn van de in de viskweek gehouden dieren, maar er wordt een begin mee gemaakt!

Nauwelijks aandacht voor welzijn van mossels en oesters

Bij mossels en oesters is het nog lang niet vanzelfsprekend om aandacht te besteden aan hun welzijn. Toen we daar als Vissenbescherming een aantal jaren geleden in de AAC aandacht voor vroegen, kregen we geen enkele steun. Dat begint nu langzaam te veranderen. Toen anderhalf jaar geleden de Europese Commissie zijn ‘Strategic Guidelines for a sustainable and competitive EU aquaculture’ publiceerde, waren we blij dat dit document een apart hoofdstuk had over dierenwelzijn. Maar tot onze verbazing ging het in dit hoofdstuk alleen over het welzijn van vissen en helemaal niet over de meest gekweekte dieren in de Europese aquacultuur; oesters en mossels.

Wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn

Op dat moment besloten we dat er echt iets moest gaan gebeuren aan het welzijn van deze dieren. Maar dat was niet eenvoudig omdat er wetenschappelijk zo weinig bekend is over hun fysiologie en hun gedrag. Los van elkaar vroegen de Vissenbescherming en de organisatie van Nederlandse mosselkwekers aan Wageningen Universiteit wat er wetenschappelijk bekend is over het welzijn van mossels en oesters. Op ons gezamenlijk verzoek hebben twee onderzoekers van deze universiteit dat uitgezocht en het resultaat van dat onderzoek was dat er over hun welzijn vrijwel niets bekend is.

Ook als Vissenbescherming hebben wij nog geen goed beeld van wat de welzijnsproblemen van mossels en oesters zouden kunnen zijn. Van oesters weten we dat die veelal gegeten worden terwijl die dieren nog in leven zijn. Wij vermoeden dat dit voor die dieren een heel nare ervaring is, maar met de beperkte kennis die er nu is valt niet te bewijzen dat ze daaronder lijden. We weten dat oesters en mossels stress kunnen voelen, maar we weten niet wat positieve ervaringen voor hen zijn. We hebben uitvoerig wetenschappelijk onderzoek nodig om te kunnen bepalen wat welzijn voor deze dieren kan inhouden.

Focusgroep voor welzijn van mossels en oesters

In de AAC is er nu een focusgroep gevormd met vertegenwoordigers van de schelpdiersector uit diverse Europese landen en van een paar dierenbeschermingsorganisaties, waaronder de Vissenbescherming, om gezamenlijk te onderzoeken wat er gedaan kan worden voor het verbeteren van het welzijn van de in de Europese aquacultuur gekweekte schelpdieren. Beide groepen zijn het erover eens dat goed wetenschappelijk onderzoek hiervoor noodzakelijk is en we werken nu aan het formuleren van de onderzoeksvragen. Dan moeten we ook nog op zoek naar financiering van dit onderzoek, maar omdat de mossel- en oesterkweek economisch gezien een belangrijke sector hebben we goede hoop dat dat gaat lukken en dat in 2023 eindelijk begonnen kan worden met het uitzoeken wat de welzijnsproblemen van deze hele grote groep van dieren zijn.

wil je op de hoogte blijven van de vorderingen rondom dit onderzoek? Houd dan deze site in de gaten of volg ons op Facebook en Instagram.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten