Fish Welfare Reference Centre

Fish Welfare Reference Centre

Goed nieuws! De Europese Commissie kondigt de oprichting aan van een nieuw centrum voor dierenwelzijn aangaande kweekvis ( Fish Welfare Reference Centre of EURCAW-Fish). Dit is een geweldige mijlpaal voor waterdieren, aangezien de EU zich nu eindelijk zich richt op het verbeteren van hun welzijn in de aquacultuur.

EU-reference centers zijn gericht op het verbeteren van de handhaving van de wetgeving inzake dierenwelzijn. Dit is één van de prioriteiten van de Commissie. Voor meerdere diersoorten bestonden al dergelijke centra, voor vissen is dit nieuw.

Reikhalzend uitkijken naar een Fish Welfare Reference Centre

Er werd door ons, met Eurogroup for Animals reikhalzend uitgekeken naar een dergelijke centrum voor vissen, aangezien waterdieren de meest diverse en geëxploiteerde groepen dieren op aarde zijn – met miljarden vissen in heel Europa die elk jaar in de aquacultuur worden uitgebroed, gekweekt, vervoerd en geslacht. Desondanks blijft de kennis van vissen tot op heden vrij beperkt. Vissoorten verschillen sterk van elkaar en de soortspecifieke behoeften lopen sterk uiteen. Omdat het immuunsysteem en de eetlust van vissen bijzonder kwetsbaar zijn voor stress, leidt het gebrek aan kennis van gedrag en houderij tot sterftecijfers van 15-20%. Dit is de reden waarom zo’n centrum werd aangevraagd door alle belanghebbenden en door veel Europese autoriteiten (Europees Parlement, AAC, DG MARE, e.d.).

Wat gaat dit centrum kunnen gaan doen?

Concreet kan dit Fish Welfare Reference Centre / EURCAW-Fish:

  1. technische ondersteuning en gecoördineerde bijstand verlenen aan de lidstaten – met name door methoden te ontwikkelen om het welzijnsniveau van dieren te verbeteren en te beoordelen; het uitvoeren van studies; en het leveren van wetenschappelijke en technische expertise (inclusief telefonische ondersteuning) om de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te helpen bij het interpreteren en implementeren van wetgeving en richtlijnen in de aquacultuur.
  2. bijdragen aan de verspreiding van goede praktijken op het gebied van dierenwelzijn in de EU;
  3. zorgen voor kennisoverdracht en innovatieve strategieën, onder meer door onderzoeksresultaten te verspreiden en opleidingscursussen te geven voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en deskundigen uit niet-EU-landen.

Het verbeteren en gebruiken van kennis over de behoeften van vissen zal niet alleen hun welzijn verbeteren, maar ook de economische en milieukosten verlagen door bijvoorbeeld het verminderen van medische kosten en het verminderen van vissterfte. Dit leidt uiteindelijk tot besparingen op voerverspilling. Al met al geeft dit een win-win situatie.

Richtlijnen voor het Fish Welfare Reference Centre

Een EURCAW-Fish moet voldoen aan de strategische richtlijnen van de Commissie voor een duurzamere en concurrerendere EU-aquacultuur door best werkrocessen, indicatoren en training voor aquacultuurexploitanten te ontwikkelen. Het moet in de eerste plaats helpen bij de herziening van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn, de uitvoering van nieuwe bepalingen ondersteunen door indicatoren vast te stellen en bevoegde autoriteiten te ondersteunen.

De aankondiging van een EURCAW-Fish vormt een belangrijke mijlpaal voor het welzijn van vissen. We volgen de ontwikkelingen en werkzaamheden van het centrum op de voet om ervoor te zorgen dat het verbeteren van het leven van vissen centraal blijft staan. Wil je met ons de ontwikkelingen volgen? Houd dan onze nieuwssite in de gaten of volg ons op Facebook of Instagram.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten