Organisatie

Stichting Vissenbescherming, opgericht in 2000, is een gedreven organisatie die zich zowel op Nederlands als op Europees niveau inzet voor het welzijn van vissen en andere in het water levende dieren. De stichting doet dit door zoveel mogelijk druk uit te oefenen op de wildvisserij en de viskweek om veel meer rekening te houden met vissenwelzijn en door goede, wetenschappelijk onderbouwde informatie over vissenwelzijn te verspreiden. De stichting richt zich voornamelijk op Nederland, maar werkt ook op Europees niveau.

De stichting verstrekt wetenschappelijk onderbouwde informatie over het bewustzijn, het gedrag en de pijnbeleving van vissen, kreeften en krabben. Ze stelt in de media de ruwe behandeling van vissen in de (zee)visserij, de viskweek/aquacultuur, de hengelsport en het houden van vissen in kommen of aquaria alsmede de verkoop en het koken van levende kreeften en krabben voortdurend ter discussie en spreekt de diverse overheden, ondernemingen en organisaties op hun verantwoordelijkheden aan. De Vissenbescherming maakt deel uit van de Dierencoalitie en Eurogroup for Animals.

Contactgegevens

Stichting Vissenbescherming
Postbus 14686
1001 LD Amsterdam
E-mail: info@vissenbescherming.nl
IBAN: NL06 TRIO 0338 8039 55 (evt. NL05 ASNB 0910 5373 56)
RSIN: 815599651

Bestuur

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het welzijn van vissen. De bestuurders ontvangen dan ook geen beloning voor hun inzet.

Paul Denekamp – Voorzitter a.i.
Mary de Witt – Secretaris
Wim Maat – Penningmeester
Jolanda Maas – algemeen bestuurslid

Jaarplan 2023

Jaarplan Stichting Vissenbescherming 2023               

 • We proberen met alle mogelijke manieren meer aandacht te krijgen voor de grote welzijnsproblemen van vissen, kreeften, krabben en andere waterdieren.
 • De politieke lobby voor betere vangst- en bedwelmings/dodingsmethoden in de visserij wordt voortgezet, ook op Europees niveau, evenals onze contacten in de wetenschappelijke wereld om zo onderzoek naar vismethodes die het dierenwelzijn veel minder aantasten te stimuleren.
 • Er wordt actie ondernomen op Europees niveau tegen misstanden in de aquacultuur. We werken daarvoor samen met Eurogroup for Animals en Compassion in World Farming. We strijden ervoor dat er goede bedwelmings/dodingsmethoden komen voor vissen in de aquacultuur en we willen dat er voor deze vissen eindelijk mogelijkheden komen om natuurlijk gedrag te vertonen. We gebruiken ook ons lidmaatschap van de Europese Adviesraad voor Aquacultuur en van het Europese Platform voor Technologie en Innovatie in de Aquacultuur om voor deze onderwerpen aandacht te vragen in de wereld van de viskwekers.
 • In deze adviesraad stimuleren we wetenschappelijk onderzoek naar de belevingswereld van oesters en mossels om er zo achter te komen wat deze dieren nodig hebben voor een beter welzijn.
 • We blijven strijden tegen slechte en te kleine vissenkommen voor goudvissen.
 • We bestrijden het hengelen door het verspreiden van juiste informatie onder burgers en op scholen.
 • We vragen speciale aandacht voor de grote welzijnsproblemen van kreeften, krabben en garnalen. En we strijden voor een Europees verbod op het levend koken van kreeften.
 • We steunen actief de strijd tegen dat er begonnen wordt met kwekerijen voor inktvissen.
 • Inkomende meldingen betreffende misstanden betreffende vissen en andere waterdieren worden afgehandeld.
 • In de Dierencoalitie werken we samen met andere dierenbeschermingsorganisaties om het welzijn van vissen en andere waterdieren te bevorderen en daar gebruiken we ook hun lobbykanalen voor.
 • Onze social media kanalen (Facebook, Instagram, Twitter) worden geoptimaliseerd om een groter publiek te bereiken.
 • Er worden minimaal twee nieuwe edities van het blad Vissenwelzijn gemaakt en naar de donateurs verzonden. Dit blad wordt ook gebruikt om op andere manieren aandacht te vragen voor de grote welzijnsproblemen van vissen en andere waterdieren.
 • In het Vissenwelzijnsoverleg bespreken we samen met vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, de Dierencoalitie, Compassion World Farming Nederland, Wakker Dier, Sea First en GoodFish hoe we het beste samen kunnen strijden voor vissenwelzijn.
 • In de Vissenwelzijnswerkgroep van Eurogroup for Animals kaarten we aan hoe we het beste kunnen opkomen voor het welzijn van vissen en andere waterdieren.
 • We ondersteunen het Vissenasiel Nederland op alle mogelijke manieren.
 • We proberen nog meer in gesprek te komen met vissers en viskwekers om hen ervan te overtuigen rekening te houden met vissenwelzijn.
 • We willen een aantal keren met een standje op manifestaties staan om daar onze ideeën onder de aandacht te brengen.
 • Er wordt een nieuwe bestuurslid benoemd.

Jaarplan 2020

Jaarplan 2019

 • Het te koop aanbieden van levende kreeften en krabben wordt aan de kaak gesteld, zodat ook het publiek zich bewust wordt van dit grote dierenleed.
 • De politieke lobby voor betere vangst- en dodingsmethoden in de visserij wordt voortgezet, ook op Europees niveau, evenals onze contacten in de wetenschappelijke wereld om zo onderzoek naar vismethoden die het dierenwelzijn veel minder aantasten te stimuleren.
 • Er wordt actie ondernomen op Europees niveau tegen misstanden in de aquacultuur. We werken daarvoor samen met Eurogroup for Animals en Compassion in World Farming. We strijden tegen het doden van gekweekte vissen op pijnlijke, stressvolle manieren en we willen dat er voor vissen in de aquacultuur eindelijk mogelijkheden komen om natuurlijk gedrag te vertonen. We gebruiken ook ons lidmaatschap van de Europese Adviesraad voor Aquacultuur en van het Europese Platform voor Technologie en Innovatie in de Aquacultuur om voor deze onderwerpen aandacht te vragen in de wereld van de viskwekers.
 • Slechte huisvesting in goudvissenkommen wordt verder aangepakt.
 • De activiteiten voor dolfijnen die in dolfinaria in gevangenschap worden gehouden, worden voortgezet.
 • Er worden nieuwe bestuursleden en een betaalde parttime medewerker aangetrokken.
 • De website wordt vernieuwd.
 • We bestrijden het hengelen als een zeer dieronvriendelijke activiteit.
 • We werken waar mogelijk samen met andere dierenbeschermingsorganisaties en de campagne Dolfinariumvrij Nederland.
 • We staan met stands op diverse evenementen om onze standpunten naar buiten te brengen en aandacht te vragen voor het leed van vissen, kreeften en krabben, dolfijnen, etc.
 • Er wordt een nieuwe editie van het blad Vissenwelzijn gemaakt en naar de donateurs verzonden.

Jaarverslagen

Vissenbescherming Jaarverslag 2019
Vissenbescherming Jaarverslag 2018

Vissenbescherming Jaarverslag 2017
Vissenbescherming Jaarverslag 2016
Vissenbescherming Jaarverslag 2015
Vissenbescherming Jaarverslag 2014

Financiële verslagen

Vissenbescherming Financieel Jaarverslag 2019
Vissenbescherming Financieel Jaarverslag 2018
Vissenbescherming Financieel Jaarverslag 2017
Vissenbescherming Financieel Jaarverslag 2016
Vissenbescherming Financieel Jaarverslag 2015
Vissenbescherming Financieel Jaarverslag 2014
Vissenbescherming Financieel Jaarverslag 2013

Magazines

 

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten