Kweekpalingen illegaal zonder verdoving geslacht

Derde van de palingkwekerijen overtreedt regels

Vier op de elf palingkwekers in Nederland hielden zich in 2019 niet aan de wettelijke regels en slachtten palingen zonder verdoving. Dit blijkt uit antwoorden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Wij als Vissenbescherming, Compassion in World Farming Nederland, Dierenbescherming, Wakker Dier en Sea First roepen gezamenlijk per brief landbouwminister Schouten op de slacht in de vier kwekerijen per direct te staken als zij de verplichte bedwelming nog steeds niet op orde hebben. Bedwelmingsapparatuur is beschikbaar en het gebruik ervan is verplicht.

Het is daarom stuitend dat de sector zich niet aan de regels houdt en mogelijk miljoenen palingen zonder verdoving slacht. Dit dierenleed is niet alleen onacceptabel groot, het is bovendien illegaal. De minister moet in actie komen. Daarbij vragen we om continue controle op
de effectiviteit van de bedwelming, zoals dat in slachthuizen voor landdieren het geval is.
Het is namelijk onduidelijk of de bedwelming wel effectief is; op die vraag antwoordt de NVWA niet. Sinds juli 2018 is het bij wet verplicht om palingen voor de slacht te verdoven. Vier van de elf palingkwekerijen die door de NVWA in 2019 zijn geïnspecteerd bleken zich echter niet aan deze
verplichting te houden. Het is onduidelijk of en, zo ja, welke sancties de kwekerijen hebben gekregen.

Wij willen, met de andere dierenbeschermingsorganisaties, hier duidelijkheid over. Nederland is de grootste palingkweker van de wereld en houdt naar schatting jaarlijks 10 miljoen palingen (2.150 ton). De dieren moeten bij wet elektrisch bedwelmd worden alvorens ze geslacht
worden. De overheid heeft samen met de sector geïnvesteerd in jarenlang onderzoek en de ontwikkeling van bedwelmingsapparatuur. Voordat bedwelming verplicht werd, werden palingen vaak in een zoutbad gelegd: een zeer pijnlijke, langzame dood waarbij de huid door het zout wordt
weggebrand.

Meer problemen met paling
Er kleven nog meer welzijnsproblemen aan de Nederlandse palingkweek. Zo zijn palingen van nature solitaire dieren en leggen in hun leven vaak duizenden kilometers af. In een kwekerij leven ze in kale bassins met duizenden dicht op elkaar en hebben geen enkele mogelijkheid voor
natuurlijk gedrag. Bovendien is de Europese paling een ernstig bedreigde diersoort. Omdat het onmogelijk is om paling in gevangenschap te kweken, worden massaal jonge palingen (glasalen) uit het wild gevangen om in Nederlandse kwekerijen te verdwijnen. Zo legt de palingkweek een nog grotere druk op de met uitsterven bedreigde diersoort. Hoewel de sector een deel van de glasalen weer teruggeplaatst, in het kader van een Europees aalherstelplan, is de effectiviteit hiervan nooit aangetoond. Wij zijn dan ook van mening dat de palingkweek gestopt moet worden, in ieder geval zolang het dier bedreigd is.

1 Antwoorden op feitelijke vragen bij de Verantwoordingsrapportage van de NVWA over 2019 (2020Z11663)
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z19214&did=2020D41459
2 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 mei 2018, nr. WJZ/17127055, tot wijziging van de
Regeling houders van dieren in verband met het bedwelmen van aal https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-25060.html
3 Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) over het
uitzetten van paling als symptoombestrijding (ingezonden 27 maart 2019). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-
2356.html

An Eel swim in fresh water in New Zealand.

Plaats een reactie

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten