Nederlandse overheid raadt goudviskom af!

Wij hebben onlangs de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – beide zijn onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken – dringend gevraagd om duidelijk stelling te nemen tegen het gebruik van de goudviskom en hierbij te verwijzen naar de adviezen van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG). Het LICG bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, dierenbeschermingsorganisaties, de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Universiteit Wageningen en Dibevo (de overkoepelende organisatie voor dierenspeciaalzaken).

Van de RVO hebben wij inmiddels bericht ontvangen dat zij aan ons verzoek hebben voldaan door per nieuwsbrief aan alle aangesloten bedrijven die levende vissen verkopen, mee te delen dat zij conform het wettelijke Besluit houders van dieren aan de kopers van dieren schriftelijke informatie moeten verstrekken omtrent de gewenste manier van huisvesting en verzorging. De Vissenbescherming is erg blij met deze nieuwsbrief aan de verkopers van levende vissen en verwacht dat die zal bijdragen aan het uitbannen van de goudviskom. De nieuwsbrief aan de aangeslotenen van de RVO luidt als volgt:

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 juli 2014 is het Besluit houders van dieren (onderdeel van de Wet dieren) in werking getreden. Een onderdeel van dit besluit is dat een bedrijfsmatig houder van huisdieren bij verkoop of aflevering schriftelijke informatie over het dier meegeeft.
Het blijkt dat bij vissen niet altijd de juiste informatie wordt verstrekt, daarom vragen we specifiek aandacht voor deze dieren. Om dit te verbeteren vraag ik u om de informatie in deze e-mail te delen met uw doelgroep, leden of belanghebbenden.

In deze e-mail leest u waar u meer informatie vindt en waar u of uw leden met vragen terecht kunnen. Ik wil u alvast bedanken voor uw medewerking.

Verstrekken van schriftelijke informatie bij verkoop en aflevering
Het verstrekken van schriftelijke informatie bij verkoop of aflevering van vissen zorgt ervoor dat de nieuwe houder de dieren goed kan verzorgen. De goudvis wordt bijvoorbeeld vaak gehouden in een te kleine huisvesting, waardoor deze niet zijn natuurlijke gedrag kan vertonen. Zo zijn het wroeten in de grond en het zich kunnen verschuilen belangrijke onderdelen van hun natuurlijke gedrag. Veel houders van goudvissen zijn hiervan niet op de hoogte. Goede voorlichting helpt hierbij.

Juiste voorlichting
Door goede voorlichting te geven aan de klant is deze goed voorbereid. Zorg dat u bij de verkoop van vissen informatie over huisvesting, verzorging, gedrag en kosten schriftelijk verstrekt. Bij de goudvis kunt u bijvoorbeeld adviseren dat de klant kiest voor een aquarium en niet voor een kom. Een kom is vaak te klein en heeft vaak een te klein oppervlak. Hierdoor komt er maar weinig water met de lucht in contact en wordt er te weinig zuurstof uitgewisseld. Bovendien is het lastig om in een kom een filter te hangen. Daarnaast is in een kom vaak onvoldoende beschutting, wat stress veroorzaakt bij vissen. 

Handige informatie van het LICG
Informatie die u kunt meegeven aan uw klant vindt u bij het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). Het LICG heeft op haar website handige huisdierenbijsluiters staan voor de meest gehouden vissen. Deze huisdierenbijsluiters kunt u downloaden, printen en meegeven aan uw klanten. Kijk hiervoor https://www.licg.nl/kv/dieren/vissen.

Voldoet u aan alle regels?
Voor het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, opvangen en fokken van huisdieren gelden regels voor onder andere huisvesting, verzorging, dierenwelzijn en vakbekwaamheid van de houder.

Houdt u bedrijfsmatig huisdieren? Zorg dan dat u uw locatie heeft geregistreerd en dat u een bewijs van vakbekwaamheid heeft. De voorwaarden en regels van bedrijfsmatig huisdieren houden vindt u op www.rvo.nl/onderwerpen/dieren/huisdieren-houden-en-fokken/bedrijfsmatig-huisdieren-houden.

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

Wij hebben inmiddels de NVWA verzocht om de diverse inspectiediensten voor het dierenwelzijn op de hoogte te stellen van het advies van het LICG en van de nieuwsbrief van de RVO aan de verkopers van levende dieren.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten