Oproep aan Makro door veertien dierenbeschermingsorganisaties

Kreeft levend koken

Op 10 juni hebben wij in een brief, gesteund door dertien dierenbeschermings- en dierenrechtenorganisaties, Makro opgeroepen te stoppen met de verkoop van levende kreeften en krabben. In onze gezamenlijke brief laten we aan de hand van diverse wetenschappelijke onderzoeken zien dat niet alleen gewervelden (zoals mensen), maar ook ongewervelde dieren (waaronder kreeften en krabben) over een pijnsysteem beschikken. Met voorbeelden van wetenschappelijke onderzoeken op krabben en kreeften tonen we aan dat ook deze dieren pijn voelen, stress ervaren en over een geheugen beschikken.

Leefomstandigheden
Bij de huidige stand van het onderzoek dient er op basis van het voorzorgsbeginsel, vastgelegd in artikel 1.3 van de Wet dieren, van uitgegaan te worden dat kreeften en krabben stress, angst en pijn kunnen ervaren. De huidige wijze van vangen, vervoeren, houden en doden van deze dieren houdt hiermee in geen enkel opzicht rekening.
Zo leven kreeften in de natuur in diep, donker water op de bodem en vermijden ze licht (ze zijn er zelfs bang voor). Ze raken gestrest van licht en het ontbreken van schuilplaatsen. Bij Makro worden de dieren, veelal met vastgetapete scharen, in kale homaria met veel soortgenoten bij elkaar en in het licht, vastgehouden tot ze uiteindelijk verkocht en meegenomen worden. De leefomstandigheden waarin de dieren daar verkeren staan ver af van de omstandigheden in hun natuurlijke omgeving en moeten beschouwd worden als een ernstige aantasting van hun welzijn.

Levend koken
Ook is er geen controle op de omstandigheden waarin de dieren na verkoop terechtkomen en de manier waarop zij gedood worden. Makro adviseert op haar website om kreeften levend in kokend water te doen. Veel onderzoek heeft zich gericht op de vraag of krabben en kreeften pijn kunnen lijden door deze dodingsmethode. Stephanie Yue geeft in haar rapport “The Welfare of Crustaceans at Slaughter (2009)” een overzicht van de studies naar de negatieve effecten die diverse dodingsmethoden bij kreeften en krabben teweegbrengen. Deze dieren lijden tijdens het koken duidelijk waarneembare pijn gedurende enkele minuten; kreeften gedurende tenminste twee minuten wanneer ze in kokend water worden gegooid. De door Makro geadviseerde dodingsmethode veroorzaakt dus de nodige pijn en is daarom ethisch onaanvaardbaar.

Stoppen verkoop
Door levende kreeften en krabben te verkopen werkt Makro dus, onbedoeld, mee aan ernstige dierenmishandeling en de pijnlijke doding van onschuldige dieren. In de brief verzoeken wij Makro dringend daarmee te stoppen en geven wij aan bereid te zijn dit in een persoonlijk gesprek verder toe te lichten.

Lees hier onze brief: brief aan Makro

Met dank aan mede-initiatiefnemer Stichting Dierbewustleven en aan Comité Dierennoodhulp, Compassion in World Farming Nederland, Dierenbescherming, Dier&Recht, Een DIER Een VRIEND, Eyes on Animals, PETA Nederland, Sea First Foundation, Stichting Bite Back, Stichting Rechten voor al wat leeft, Wakker Dier en World Animal Protection Nederland.

Kreeft uit de pan

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten