Meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat hengelen de vis pijn, angst, stress en verwondingen bezorgt

PERSBERICHT

Meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat hengelen de vis pijn, angst, stress en verwondingen bezorgt

Amsterdam, 28 april 2014

Een meerderheid van de Nederlanders meent dat vissen pijn, angst en stress ervaren en verwondingen oplopen tijdens het hengelen. Zij zijn overwegend van mening dat het hengelen geen diervriendelijke bezigheid is en geen geschikt middel is om kinderen respect voor dieren bij te brengen. Slechts 10% van de ondervraagden meent dat vissen vanwege het hengelen geen angst, pijn en stress ervaren en geen verwondingen oplopen. Dit is de uitkomst van een eind 2013 gehouden representatieve steekproef onder 1.024 Nederlanders tussen 18 en 70 jaar door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Stichting Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam.

Vergeleken met een enquête over hetzelfde thema uit 2002 valt het op dat het percentage Nederlanders dat meent dat de vissen bij het hengelen geen letsel oplopen of vindt dat dit geen bezwaar is, is gedaald van 15 naar 10%.

Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat het hengelen de vis niet mag verwonden (52%), en dat de vis ook geen pijn, angst of stress mag worden toegebracht tijdens het hengelen (54%).

In de enquête is ook gevraagd of het hengelen door volwassenen en kinderen verboden dient te worden. Ondanks de overwegende bezwaren tegen het hengelen is een minderheid voor een verbod op het hengelen door volwassenen (14%) respectievelijk kinderen (18%).

Opmerkelijk in de uitkomst van de enquête is dat ondervraagden aan het eind van de enquête, na te hebben nagedacht over de mogelijke nadelige effecten van het hengelen voor de vissen, desgevraagd hun mening bijstelden. Ze vinden het hengelen minder vaak een diervriendelijke vrijetijdsbesteding (van 18 naar 13%) en vinden vaker dat het hengelen door volwassenen (van 14 naar 21%) en door kinderen (van 18 naar 26%) verboden moet worden.

Voor Stichting Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam is de enquête een aansporing om de informatie met betrekking tot de hengelsport aan te scherpen. Vissen hebben een geringe aaibaarheidsfactor, ze kunnen niet schreeuwen als ze pijn voelen. Dat vissen angst, stress en pijn kunnen ervaren is inmiddels in tal van wetenschappelijke studies aangetoond. In 2003 lieten de onderzoekers van het Roslin-instituut en de universiteit van Edinburgh, Lynne U. Sneddon, Victoria A. Braithwaite en Michael J. Gentle, de aanwezigheid van pijnreceptoren rond de bek en op de kop van vissen zien (‘Do fishes have nociceptors: evidence for the evolution of a vertebrate sensory system’, Proceedings of the Royal Society B, 2003). Vissen hebben evenals mensen verschillende soorten zenuwen voor respectievelijk acute pijn en voor een langduriger, zeurderig pijngevoel.

Professor Gert Flik, dierfysioloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zegt over de pijn- en stressbeleving van vissen het volgende (Uitzending Kassa 15 maart 2014) (http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/visverkopers-liegen-over-haring/speel/1/).

“Wij kunnen echt laten zien dat de stressrespons van een vis essentieel vergelijkbaar is met de stressrespons van jou en mij. Alle hormonen die wij, de meeste mensen in ieder geval, ook kunnen associëren met pijn en stress, die worden in vissen ook gemaakt en functioneren in vissen net zoals bij ons”

Stichting Vissenbescherming en Dierenbescherming zijn ervan overtuigd dat goede voorlichting mensen er uiteindelijk van gaat overtuigen dat hengelen voor de sport of ter ontspanning niet meer van deze tijd is. Een dier wordt verwond en pijn en stress toegebracht enkel voor amusement. Met goede voorlichting moet je jong beginnen. Stichting Vissenbescherming en Dierenbescherming Amsterdam zijn bezig met de ontwikkeling van een scholenvoorlichtingspakket over de negatieve effecten van het hengelen op de vissen. De pakketten worden in het najaar aangeboden op scholen en BSO’s.

Het volledige enquête-rapport kan gedownload worden op:

http://www.vissenbescherming.nl/wp-content/uploads/2013/08/Z4489-Vissenbescherming-rapport.pdf

of

http://amsterdam.dierenbescherming.nl/rapportenqutesportvisserij

einde persbericht

——————————————————————

Voor vragen kunt u contact opnemen met :
Eva van Joost, Dierenbescherming Amsterdam, mob: 06 28786908
Ton Dekker, Stichting Vissenbescherming, mob: 06-23668077 of 072 5332879

——————————————————————

Over Stichting Vissenbescherming

De Stichting Vissenbescherming is opgericht in 2000 om mensen diervriendelijker en respectvoller om te laten gaan met vissen en andere in het water levende dieren. De Stichting verstrekt hiertoe wetenschappelijk onderbouwde informatie over het bewustzijn, het gedrag en de pijnbeleving van vissen. Ze stelt in de media de ruwe behandeling van vissen in de (zee)visserij, de viskweek, de hengelsport, de visstroperij, het beheer van de binnenwateren en het houden van vissen thuis in aquaria voortdurend ter discussie en spreekt de diverse overheden en maatschappelijke organisaties op hun verantwoordelijkheden aan. De Stichting Vissenbescherming maakt deel uit van de Dierencoalitie.

www.vissenbescherming.nl www.facebook.com/vissenbescherming.nl twitter.com/visbescherming

Over Dierenbescherming Amsterdam

In het wild levende dieren, gezelschapsdieren, consumptiedieren, hobbydieren, proefdieren en amusementsdieren; Dierenbescherming Amsterdam komt op voor al deze dieren en wil uiteindelijk toe naar een situatie waarin het welzijn van ieder dier gewaarborgd en vanzelfsprekend is in onze maatschappij. Ook het welzijn van vissen valt hieronder. De Dierenbescherming is tegen hengelen. Het is eigenlijk een vorm van plezierjacht; er is geen gerechtvaardigde reden om vissen voor je plezier te vangen, te verwonden, hen angst, pijn en leed aan te doen of zelfs te doden.

www.amsterdam.dierenbescherming.nl www.facebook.com/DierenbeschermingAmsterdam twitter.com/DB_Amsterdam

 

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten