Dierenartsen ondersteunen Vissenbescherming in goudvissendiscussie

Naar aanleiding van ons verzoek aan een basisschool om de goudvissen niet in een kom maar in een aquarium onder te brengen van tenminste 1 meter lengte conform de aanbevelingen van het LICG (Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren) hebben wij van een groep dierenartsen Caring Vets (Zorgzame betrokken dierenartsen) een steunbetuiging ontvangen. Zij schrijven hierin dat ze het volledig eens zijn met de Vissenbescherming en dat ze dit ook in een brief aan de betreffende basisschool hebben geschreven. Hierin schrijven zij onder andere dat een school een voorbeeldfunctie vervult en zich daarom eerst had moeten verdiepen in de ethologische eisen die aan de huisvesting van goudvissen gesteld moeten worden. Verder laten zij zich kritisch uit over de laatdunkende manier waarop het item werd behandeld in het programma Goedemorgen Nederland onder de titel Nederland op zijn smalst. Wij zijn zeer ingenomen met de reactie van deze dierenartsen.
Caring Vets is een groep van ruim 130 dierenartsen die zich vanuit hun professie inzetten om het welzijn van dieren te verbeteren, uitgaande van artikel 2 van de Code voor de Dierenarts:

Artikel 2.1 Dierenartsen dienen het welzijn en de gezondheid van dieren die onder hun hoede zijn te respecteren, te bevorderen, te herstellen en/of te bewaken.

Artikel 2.2 Dierenartsen erkennen en gaan respectvol om met de intrinsieke waarde van het dier.

Artikel 2.3 Dierenartsen verlenen naar beste vermogen eerste hulp en/of pijnbestrijding aan dieren in nood. Dit geldt ook voor wilde dieren of dieren zonder eigenaar. Om uitzichtloos lijden te voorkomen kan het noodzakelijk zijn het dier op verantwoorde wijze te euthanaseren. Van dergelijke spoedeisende veterinaire hulp wordt per omgaande mededeling gedaan aan de eigenaar en/of houder van het dier.

Artikel 2.4 Dierenartsen dienen ernstige tekortkomingen in de verzorging van dieren en/of schendingen van wet- en regelgeving rond dierenwelzijn en diergezondheid onder de aandacht te brengen van de eigenaar en/of de verzorger van het bewuste dier. Dierenartsen dienen alles te doen wat mogelijk is om deze problemen op te lossen. Zo nodig rapporteren zij er over aan de bevoegde autoriteit. Tenzij de omstandigheden zich hiertegen verzetten, wordt daarvan mededeling gedaan aan betrokkene(n).

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten