Hengelverbod in Amsterdam

Hengelverbod in Amsterdam

De enquête naar de hengelsport die de Vissenbescherming samen met de afdeling Amsterdam onlangs heeft laten uitvoeren (http://www.vissenbescherming.nl/wp-content/uploads/2013/08/Z4489-Vissenbescherming-rapport.pdf) heeft al veel reacties opgeleverd, vooral in Amsterdam. Daar heeft op 28 april j.l. de fractie van de Partij voor de dieren (PvdD) naar aanleiding van de enquête onderstaande vragen aan het nog te vormen College van B&W gesteld.

1.     Wat is de mening van het college over het feit dat wetenschappelijk is aangetoond dat vissen stress en pijn kunnen ervaren en kunnen lijden? Is het college het met de meerderheid van de Nederlanders en met de Partij voor de Dieren eens dat vissen pijn, angst en stress ervaren en verwondingen oplopen tijdens het hengelen? Zo ja, kan het college dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

2.     Is het college het met de meerderheid van de Nederlanders en de Partij voor de Dieren eens dat hengelen geen diervriendelijke bezigheid is en geen geschikt middel is om kinderen respect voor dieren bij te brengen? Zo ja, kan het college dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

3.     Kan het college aangeven hoeveel processen-verbaal er rondom het plezierhengelen zijn opgemaakt in 2012 en 2013? In hoeveel gevallen is waarschuwend/voorlichtend opgetreden?

4.     Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat plezierhengelen in Amsterdam verboden moet worden omdat het welzijn van vissen ernstig wordt aangetast door het hengelen? Zo nee, waarom niet? Indien het antwoord nee luidt, kan dit onderwerp, samen met het onderzoek van de Dieren- en Vissenbescherming door de wethouder dierenwelzijn worden geagendeerd vóór het zomerreces?

Hengelverbod politiek haalbaar
Als we uitgaan van de uitspraken van de Amsterdamse politieke partijen, gedaan vóór de gemeenteraadsverkiezingen in het Kieskompas, dan is een verbod politiek haalbaar geworden, vooral door de overwinning van D66.

De vraag luidde: Wat vindt uw partij van het plezierhengelen?

SP   Voor heel veel mensen is vissen een hobby. Mits gereguleerd hebben wij daar niet iets op tegen.

PvdA  Wij hebben hier geen bezwaren tegen, zo lang de hengelaar met respect omgaat met het dier.

GroenLinks  Hengelsport is natuurlijk geen sport. Het veroorzaakt dierenleed. Zolang hengelen niet verboden is, moet de nadruk liggen op meer aandacht voor dierenwelzijn tijdens het vissen. Controle en toezicht op vergunningen en op hengelaars moeten blijvende aandacht krijgen.

D66  D66 gunt een ieder zijn sport, maar vindt plezierhengelen het onnodig kwellen van dieren. Wij zijn daar niet voor en willen het graag ontmoedigen.

 CDA  Onze partij heeft geen bezwaar tegen vissen, een onschuldige bron van vermaak, die veel mensen met liefde voor de natuur de gelegenheid biedt tot ontspanning.

VVD  Het gebruik van levend aas en leefnetten in de gemeentelijke wateren wordt verboden.

PvdD  Een aantal vrijetijdsbestedingen waarin dieren een belangrijke rol spelen worden aangeduid als “sport”, zoals hengelsport. Sport met dieren is een probleem als de dieren hierbij in hun gezondheid en welzijn worden aangetast. De aantasting van het dierenwelzijn geldt in hoge mate voor hengelen. Hengelen is geen sport. Het is net als jagen een vorm van tijdverdrijf ten koste van dieren. Lange tijd heeft men gedacht dat vissen geen pijn kunnen voelen.
Inmiddels staat onomstotelijk vast dat vissen gevoelens van pijn en stress kunnen ervaren. Een haak door de lip of in de keel, waarna de vis uit alle macht van de haak probeert los te komen, spartelen in een ‘leef’net, op de foto met de hengelaar – dat kan niet zonder pijn en stress. Veel teruggezette vissen zijn dan ook beschadigd en verwond. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat hengelen en viswedstrijden worden verboden. Mocht een hengelverbod (vooralsnog) niet haalbaar zijn, dan moet hengelen sterk worden ontmoedigd door onder andere het verbieden van vislessen op basisscholen. Daarnaast moet het gebruik van de zeer dieronvriendelijke weerhaken en leefnetten worden verboden.

Trots Amsterdam  Vissen voor de lol uit het water halen en dan weer met de nodige verwondingen terug zetten vinden wij discutabel.

Red Amsterdam  Vissen kan in principe alleen met een vergunning in het seizoen. Red Amsterdam is geen voorstander van plezier hengelen, maar ziet ook geen mogelijkheden, anders dan een streng (duur) vergunning beleid om dit zoveel mogelijk te beperken. Dit is landelijk geregeld. Daar waar mogelijk zou Red Amsterdam een verbod op plezier hengelen willen zien.

OPA  BEWEGING  Plezier hengelen op plekken waar de visstand dat toelaat is toegestaan.

***

De hengelsport heeft geschrokken gereageerd op de vragen van de Amsterdamse PvdD. Zoals gewoonlijk proberen ze het hengelen als een onschuldig tijdverdrijf voor te stellen, waar de vissen niet of nauwelijks onder te lijden hebben. De Nederlandse bevolking denkt daar echter al  heel lang heel anders over, zoals ook weer uit de recente enquête blijkt. Slechts één op de tien Nederlanders denkt dat de vissen geen angst, stress en pijn ervaren.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten