Rijnland bouwt vispassage bij Halfweg

Het boezemgemaal Halfweg loost overtollig water op het Noordzeekanaal. Bij dit gemaal bouwt het hoogheemraadschap van Rijnland een vispassage. Door deze vispassage kunnen vissen van het Noordzeekanaal naar het binnenwater te trekken, en omgekeerd. De visstand in Nederland staat onder druk. Sommige vissoorten, zoals de paling, verplaatsen zich van zout naar zoet water, en omgekeerd. Door de gesloten kustlijn is dat erg moeilijk. Met het bouwen van vispassages wil Rijnland die migratie bevorderen. Rijkswaterstaat, de beheerder van het kanaal, betaalt de helft van de kosten.

Proef
Vorig jaar was bij het ontwerp gekozen voor een passage over de dijk heen, om de waterkering zo min mogelijk aan te tasten. Dit hield in een opvoervijzel aan de binnenzijde, een hevelleiding over de dijk en een opvangbak aan de kant van het Noordzeekanaal. Tijdens de proefperiode bleek deze keuze niet effectief: de vissen hadden voor de locatie een andere voorkeur. Het ontwerp werd aangepast en de vispassage komt nu direct naast het boezemgemaal. De opvoervijzel aan de boezemzijde blijft, maar daarna volgt er een buis dwars door de dijk, tot in het Noordzeekanaal.

Bron: Nieuwsbrief GroenLinks Heemstede

Leave a Comment

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten