Verkoop van levende kreeften bij de Jumbo

In december 2013 zijn we begonnen met het aanschrijven van de Jumbo over de verkoop van levende kreeften. We hebben hierbij het verzoek gedaan te stoppen met de verkoop van levende kreeften.

De Jumbo heeft ons teruggeschreven dat ze niet willen stoppen met de verkoop en gebruiken hiervoor enkele ondeugdelijke argumenten. We hebben hierop in februari van dit jaar met onderstaande brief gereageerd. We hebben nog geen antwoord ontvangen.

Het is goed als meer mensen in actie komen: Spreek Jumbo aan op dit dieronvriendelijke gedrag via Facebook, Twitter (hashtag #HalloJumbo, @JumboSupermarkt) en per e-mail via het klantenserviceformulier of klantenservice@jumbosupermarkten.nl. Bellen kan ook 0800 – 0220 161 (08:00 – 22:30 uur ma. t/m za., 10:00 – 16:30 uur zo)

———-

Jumbo Supermarkten
Rijksweg 15
5462 CE Veghel

Heemstede, 23 februari 2015

Betreft: verkoop levende kreeften

Geachte directie,

Wij hebben vorig jaar met u gecorrespondeerd over de verkoop van levende kreeften in uw winkels. Wij hebben daar bezwaren tegen omdat het welzijn van de gevangen kreeften ernstig en langdurig wordt aangetast en de dieren bovendien een akelige en gewelddadige dood wacht nadat u ze aan uw klanten hebt verkocht.

In uw schrijven van 29 januari 2014 wijst u erop dat kreeften en krabben volgens sommige onderzoekers pijn, stress en angst ‘op een andere manier’ ervaren en dat de wetenschap hierover nog geen duidelijkheid heeft verschaft. U beroept hierbij ook op de uitlatingen van staatssecretaris Dijksma waarin zij melding maakt van een nog aan de gang zijnde wetenschappelijke discussie over de vraag of kreeften en krabben pijn kunnen ervaren.

Met alle respect voor de staatssecretaris moeten wij echter toch wel constateren dat het wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen tien jaar al vele malen heeft aangetoond dat er bij deze dieren duidelijk sprake is van het vermogen tot pijnperceptie. Uit wetenschappelijk onderzoek is onder andere gebleken dat krabben en kreeften niet meer naar een voor hen gunstige plek teruggingen waar hen elektrische schokken waren toegediend. Hieruit blijkt niet alleen dat deze dieren over een geheugen beschikken, maar ook dat zij onaangename pijnprikkels kunnen ervaren want anders waren ze wel teruggegaan. Of een dier op een andere manier pijn ervaart dan de mens lijkt ons hier niet relevant. Het gaat hier immers om de vraag of het dier iets onaangenaam vindt en daar naar handelt.

In de huidige praktijk worden kreeften en krabben op een schrikbarende manier mishandeld. De kreeften en krabben worden immers ruw uit hun natuurlijke leefomgeving weggehaald. Tijdens de vangst en het vervoer worden al diverse scharen en antennes gebroken, waarna de dieren tenslotte bij een Jumbo in een kleine aquariumachtige bak met veel andere kreeften worden gestopt. Tot overmaat van ramp moeten de scharen ook nog eens vast getapet worden waardoor ze helemaal geen bewegingsvrijheid meer hebben. In dit aquarium moeten ze vaak dagenlang wachten totdat ze worden meegenomen om een gruwelijke dood te sterven.

U adviseert uw klanten om de kreeften eerst in de vriezer te leggen, maar uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat invriezing een pijnlijke dodingsmethode is. De klant, eenmaal thuis, kan trouwens ook nog voor een ander horrorscenario kiezen door de kreeft levend te koken of het dier eerst met een priem/mes in het achterhoofd van de kreeft te steken en dan pas te koken.

Verdoving en doding onmiddellijk na de vangst Een groot deel van deze ellende zou kunnen worden voorkomen door de dieren na de vangst zo spoedig mogelijk te verdoven en te doden. Helaas is dat in Nederland nog niet gebruikelijk, maar in andere landen zoals Engeland en Noorwegen kunnen kreeften en krabben al wel eerst worden verdoofd en daarna worden gedood en eventueel ingevroren. Zolang dit niet gebeurt en de dieren levend en wel een lange martelgang te gaan hebben totdat ze gedood zijn, is het ons inziens ethisch laakbaar om op deze manier met de dieren om te gaan.
Wij zijn niet enigen die problemen hebben met deze behandeling van levende dieren. We hebben onlangs hierover met het Ministerie van EZ gesproken en hebben contact met Nederlandse onderzoekers die zich onder andere in opdracht van EZ bezighouden met de elektrische verdoving en doding van kreeften en krabben.

Door levende kreeften te verkopen werkt u dus helaas, onbedoeld, mee aan ernstige dierenmishandeling en de pijnlijke doding van onschuldige dieren. Het zou heel mooi zijn als Jumbo zou kunnen besluiten om vanwege bovengenoemde redenen met de verkoop van levende dieren te stoppen. Dit zou een krachtig signaal en stimulans zijn om tot een andere behandeling van deze dieren te komen. Wij zijn graag bereid desgewenst om een en ander nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Stichting Vissenbescherming

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten