Zeevisserij

Hoewel de vissen ook bij de overheid al wat hoger in aanzien staan dan de ongewervelde dieren, worden ze toch in het concept-Besluit houders van dieren in een uitzonderingspositie geplaatst ten opzichte van de andere dieren. Bij het doden van vissen worden er geen speciale eisen gesteld aan de manier waarop dat moet gebeuren en door wie. Het probleem wordt kennelijk te groot geacht om het aan te pakken.

In de zeevisserij vormen de vangst- en dodingsmethoden inderdaad een gigantisch probleem. Alleen al de Nederlandse zeevisserij vangt jaarlijks miljarden vissen die tijdens de vangst in enorme visnetten worden samengedrukt en verwond voordat ze aan boord verder op een akelige manier worden gedood. We hebben na intensieve lobby bij het Europese Parlement voor elkaar gekregen dat bij de toekenning van subsidies uit het nieuwe Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij van ruim 6 miljard euro ook het dierenwelzijn de nodige aandacht krijgt. Als één van de criteria voor toekenning van subsidiegelden wordt ‘het terugdringen van de negatieve invloed van de visserij op het welzijn van dieren’ genoemd. Het is intriest dat dit nooit eerder is gebeurd, maar er is nu wel een eerste pril begin gemaakt.

Humanere dodingsmethoden

Ook binnen de Nederlandse situatie is duidelijk sprake van een positieve ontwikkeling. We hebben in het afgelopen jaar diverse malen overleg gevoerd met wetenschappelijke onderzoekers en visserijbedrijven over de ontwikkeling van humanere dodingsmethoden dan de huidige gangbare. Dankzij een overheidssubsidie heeft het Urkse visserijbedrijf Ekofish samen met onder meer Imares apparatuur ontwikkeld voor het bedwelmen van platvis en kabeljauw aan boord van hun schepen. Op dit moment wordt deze apparatuur in de praktijk uitgeprobeerd. In de loop van volgend jaar hoopt dit bedrijf zover te zijn met de aanpassingen van zijn schepen dat in ieder geval op één schip alle gevangen vis, zodra die aan boord is, op een goede manier bedwelmd wordt, waarna er een dodingshandeling volgt, waardoor deze vissen niet meer bijkomen. Staatssecretaris Dijksma voor dierenwelzijn heeft 150.000 euro hiervoor uitgetrokken.

Niet acceptabel

Het moet natuurlijk niet bij dit ene schip blijven: we willen dat op alle Nederlandse vissersschepen de vissen zo snel mogelijk moeten worden bedwelmd zodra ze aan boord komen. Wij zullen er samen met de Dierenbescherming en de Sea First Foundation bij overheid en visserijsector op aandringen om zich hiervoor in te zetten en gelden vrij te maken. Ook op Europees niveau gaan we aankaarten dat zo snel mogelijk dodingsmethoden aan boord van vissersschepen moeten worden ingevoerd.

In dit verband hebben wij een aanvraag ingediend bij de Wetenschapswinkel Wageningen om te kijken of er studenten zijn die onderzoek willen doen naar de mogelijkheden van ontwikkeling van vangst- en dodingsmethoden in de zeevisserij. Er wordt nu door de Wetenschapswinkel naar studenten hiervoor gezocht.

In een inspraakreactie hebben we aan het viskeurmerk MSC nogmaals duidelijk te kennen gegeven dat we het niet acceptabel vinden dat dit keurmerk geen rekening houdt met de gruwelijke welzijnsgevolgen van de door visserij gebruikte vangst- en dodingsmethoden.

Dit artikel is gepubliceerd in 2014 in het magazine Vissenwelzijn. Bekijk hier het volledige magazine.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten