Waarom vissenbescherming?

De Stichting Vissenbescherming werd in 2000 opgericht om mensen te informeren over de welzijnsproblemen bij vissen en ijvert voor een betere wettelijke bescherming voor hen. Onze missie is mensen respectvoller te laten omgaan met vissen en andere in het water levende dieren. We zorgen voor wetenschappelijk onderbouwde informatie over het bewustzijn, het gedrag en de pijnbeleving van vissen. We stellen allerlei actuele onderwerpen ter discussie in de media: van de mishandeling van vissen in de visserijsector, in de viskweek en bij het hengelen tot de gevolgen van het beheer van de binnenwateren en het houden van vissen in ongewenste situaties.
Een organisatie die zich specifiek inzet voor vissen en andere zeeorganismen is hard nodig. Er wordt immers doorgaans minder respect vertoond voor vissen dan voor op het land levende dieren. Dit hangt wellicht samen met het feit dat vissen in een heel ander, voor de mens ongekend leefmilieu voorkomen en helaas maakt onbekend … onbemind. Ook hun gedrag kan sterk afwijken van dat van op het land levende organismen. Hierdoor is het voor mensen vaak moeilijk aan te voelen of te begrijpen wat er in vissen omgaat. Bij angst of pijn produceren ze bijvoorbeeld geen voor de mens waarneembare geluiden. Verder blijft de mythe dat de koudbloedigheid van vissen betekent dat ze ook geen gevoel hebben hardnekkig bestaan. Het voor ons als mens ‘trieste’ voorkomen van vissen draagt helaas niet bepaald bij tot hun positieve uitstraling.

Vissen zijn hoogontwikkelde, gevoelige, gewervelde dieren die angst, pijn en stress kunnen ervaren. Ze bezitten een geheugen en kunnen intensief met elkaar communiceren. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit overtuigend aangetoond. Daarom en vanwege de intrinsieke waarde van al deze dieren individueel is het belangrijk om ernstig rekening te houden met het welzijn van vissen en ze niet nodeloos of op brutale manier in hun levenskwaliteit aan te tasten. Ook andere in het water levende dieren hebben ongedachte kwaliteiten en verdienen het om gespaard te worden.

Word vrijwilliger!

De Stichting Vissenbescherming is regelmatig met een infostand aanwezig op verschillende activiteiten. We informeren mensen over de welzijnsproblematiek van vissen, onze standpunten en werkzaamheden. We bieden de mogelijkheid om donateur te worden en benaderen geïnteresseerden om als vrijwilliger te helpen bij de opmaak van en het verspreiden van folders en ons magazine VISinZICHT of bij het bemannen van informatiestands. Ben jij sociaal? Heb je graag contact met mensen? Draag je vissen een warm hart toe? Wil je actief een bijdrage leveren aan het werk van de Stichting Vissenbescherming? Weet je veel over een aan vissenbescherming gerelateerd thema en kan je er goed over vertellen of schrijven? Wil je het vissenleed een halt toe roepen? Zoek je een manier om je engagement voor de bescherming van zeeën en oceanen tot daden te transformeren? Help je graag voor of achter de schermen van een van onze infostandjes? Hoe meer keer je ‘ja’ antwoordt op deze vragen, hoe groter de kans is dat je staat te popelen om ons als vrijwilliger te helpen. Geef ons een seintje, ook alle zeebewoners zullen je dankbaar zijn.

Je kan contact opnemen met Marijke Santen via telefoon +31(0)23-5287574 of per mail naar info@vissenbescherming.nl. Alle gegevens omtrent in vissen gespecialiseerde dierenartsen, in zowel Nederland als België, en meldpunten voor vissterfte zijn te vinden op www.vissenbescherming.nl. Ten slotte kan je mailen naar redactie@vissenbescherming.nl met al je redactionele vragen, suggesties en opmerkingen over VISinZICHT.

Wat kan jij doen?

Voor de vele activiteiten die de Stichting Vissenbescherming uitvoert zijn financiële middelen noodzakelijk. Je kan ons hierin op verschillende manieren ondersteunen:

1. Donateur worden voor minstens € 20/jaar. Je ontvangt gratis het magazine VISinZICHT;
2. Ons werk steunen via een vrije gift;
3. De Stichting Vissenbescherming opnemen in je testament.

Dit artikel is gepubliceerd in 2011 in het magazine VISinZICHT. Bekijk hier het volledige magazine.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten