Vissenwelzijn in Europa

De Werkgroep Vissenwelzijn binnen Eurogroup for Animals, de Europese overkoepeling van dierenbeschermingsorganisaties, bestaat een kleine twee jaar. Ons bestuurslid Paul Denekamp is daar voorzitter van.

Het doel van deze werkgroep is om in heel Europa aandacht te vragen voor het enorme lijden van vissen door de huidige ruwe vangst- en dodingsmethoden en te stimuleren dat die vervangen worden door methoden die de vissen veel minder doen lijden. De werkgroep zal zich ook richten op de aquacultuur (de kweek van vissen en andere waterdieren zoals kreeften en krabben), met name op de voor de dieren onacceptabele leefomstandigheden die daar heersen.

Ze heeft op 28 juni 2016 een lobbydocument opgesteld om bij Europese instellingen en politici te gaan pleiten voor verbeteringen van het vissenwelzijn. Het Europese visserijbeleid is nu praktisch alleen gericht op het voorkomen van overbevissing van vissoorten. Het heeft tot nu toe geen aandacht besteed aan de grootschalige en zeer ernstige aantasting van het welzijn van de meer dan honderd miljard vissen die jaarlijks gevangen worden door Europese boten.

Daarom moeten er betere vismethoden worden ontwikkeld. Er bestaat nu in Nederland een goede methode om platvis te bedwelmen aan boord van het vissersschip. Dit is een positieve ontwikkeling die we ook in Europa willen stimuleren. En dan gaat het niet alleen om de bedwelmingsmethoden, maar ook om de vangstmethoden. Want door het langdurig verblijf van de meestal duizenden vissen in de netten die barstensvol over grote afstanden worden voortgesleept, wordt de vissen extreem veel dodelijk geweld aangedaan.

Aquacultuur

Ook in de aquacultuur is het essentieel dat de gehouden vissen en andere waterdieren eerst zodanig bedwelmd worden, dat ze in het verdere verwerkingsproces niet meer bij bewustzijn komen. Het grote probleem van de viskwekerijen is dat de vissen daar permanent in veel te hoge dichtheden worden gehouden. Ze kunnen daardoor hun natuurlijke gedrag niet vertonen, hebben geen moment rust, kunnen zich niet tijdelijk verbergen enz.

Daarom zal Paul Denekamp namens de Vissenbescherming ook plaatsnemen in de nieuwe Europese Adviesraad voor de Aquacultuur. Ze zullen de hier geschetste problemen gaan bediscussiëren met de vertegenwoordigers van de Europese aquacultuur.

Tenslotte is ook het levend koken van kreeften en krabben in de Europese vissenwelzijnswerkgroep uitvoerig besproken. Het is van het grootste belang dat op korte termijn wetenschappelijk onderzoek start om te komen tot een algemeen geaccepteerde bedwelmingsmethode voor deze dieren.

Dit artikel is gepubliceerd in 2016 in het magazine Vissenwelzijn. Bekijk hier het volledige magazine.

 

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten