Nieuw magazine informeert en engageert

VISinZICHT, het magazine dat voor je ligt, is de opvolger van het Mededelingenblad van de Stichting Vissenbescherming. Het blad heeft een heleboel wijzigingen ondergaan, op het gebied van inhoud maar vooral inzake lay-out. VISinZICHT heeft een trendy uitstraling en is informatief, wervelend, gestructureerd en – vooral – wetenschappelijk correct. Vanwaar deze transformatie? Aan het woord is Ton Dekker, voorzitter van de Vissenbescherming.

Wat is precies de bedoeling van dit magazine?
Dekker: ‘Wij willen met dit nieuwe magazine geïnteresseerden, politici, beleidsmakers en media laten zien wat voor boeiende, hoogontwikkelde dieren vissen zijn, hoe mensonterend slecht ze door ons worden behandeld, wat er moet gebeuren om dit te stoppen en wat wij daar als Vissenbescherming aan doen. Daarnaast willen we ook de schoonheid van de zeeën en het mentale vermogen en gedrag van vissen toelichten. Tenslotte is een speels element, met name humor, zeer welkom.’

Waarom de focus op vissen?
Dekker: ‘Het probleem is dat vissen bij veel mensen minder hoog in aanzien staan dan landdieren. We zien ze geen mooie interessante dingen doen zoals rennen, vliegen, jongen verzorgen, en we horen ze ook niet. Zelfs als we vissen levend opensnijden geven ze geen kik. Logisch dan dat heel veel mensen denken dat vissen geen gevoel hebben en dat je dus zonder probleem alles met ze kan doen. Dit leidt in de praktijk tot een extreem ruwe behandeling van vissen. Zo’n behandeling zou bij vogels en landdieren onaanvaardbaar zijn.’

Hoe breng je hier verandering in?
Dekker: ‘We moeten vissen gaan beschouwen als dieren met bewustzijn en gevoel, zoals dat in principe al in het Europese Verdrag van Lissabon (2009) en in de Nederlandse Wet dieren, die in 2012 van kracht wordt, is vastgelegd. We kunnen hiervoor dankbaar gebruik maken van het omvangrijke wetenschappelijke onderzoek naar de fysiologie, het bewustzijn en het gedrag van vissen. Dit laat steeds duidelijker zien dat vissen hoogontwikkelde dieren zijn, die pijn en stress kunnen ervaren, over hersenen en zintuigen beschikken, een sterk geheugen kunnen hebben, en allerlei vormen van sociaal gedrag kunnen vertonen.’

‘Op onze website proberen we zoveel mogelijk de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot vissen bekend te maken. Het magazine biedt als papieren communicatiemiddel een extra mogelijkheid om de vissenproblematiek voor het voetlicht te brengen.’

Is VISinZICHT alleen bedoeld voor donateurs van de Stichting Vissenbescherming?
Dekker: ‘Onze donateurs zullen VISinZICHT uiteraard gratis ontvangen, maar daarnaast is het de bedoeling dat VISinZICHT een onmisbaar magazine wordt voor iedereen die zich voor het welzijn van vissen en andere in het water levende dieren interesseert. We sturen het gericht toe aan parlementsleden, politieke partijen, belangrijke media, journalisten, wetenschappers en natuureducatieve instellingen.’

Wat voor invloed kan een magazine als dit hebben in de strijd tegen het vissenleed?
Dekker: ‘VISinZICHT is wereldwijd het eerste magazine dat primair gericht is op een verbetering van het welzijn van vissen. Het kan een enorme invloed uitoefenen op het gedrag van mensen, al hangt dit natuurlijk af van de kwaliteit van het blad. VISinZICHT stelt zich ten doel hun inzicht in de vis en de vissenproblematiek te vergroten. Dit is een absolute voorwaarde voor een meer respectvolle behandeling van vissen als dieren met bewustzijn en gevoel. Het gaat om het welzijn van onvoorstelbaar veel dieren. Jaarlijks worden naar schatting bijna drie duizend miljard vissen op een gruwelijke manier gedood. Dat is vijftig keer meer dan het aantal zoogdieren en vogels dat mondiaal jaarlijks gedood wordt voor menselijke consumptie. Meer begrip zal bovendien een eind kunnen maken aan de tomeloze uitroeiing van vissoorten die al ruim vijftig jaar aan de gang is.’

Dit artikel is gepubliceerd in 2011 in het magazine VISinZICHT. Bekijk hier het volledige magazine.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten