Meerderheid Nederlandse bevolking meent dat kreeften, krabben en vissen pijn kunnen ervaren

Twee derde van de Nederlandse bevolking (67%) meent dat kreeften en krabben pijn kunnen ervaren, slechts 3% denkt van niet.

In lijn hiermee vindt een meerderheid dat het onverdoofd doden van krabben en kreeften verboden moet worden (58%), terwijl 13% tegen een dergelijk verbod is. Dit is één van de uitkomsten van de landelijke enquête die de Stichting Vissenbescherming en de Dierenbescherming regio Noordwest onlangs hebben laten uitvoeren door het marktonderzoeksbureau Motivaction over het doden van kreeften, krabben en vissen.

In de enquête is onder andere gevraagd naar de toelaatbaarheid van de diverse methoden om kreeften en krabben te doden. Nederlanders vinden het het minst acceptabel dat ze worden gedood door deze dieren zonder verdoving in een magnetron (67% onacceptabel) of oven te doen (65%). Een meerderheid (55%) vindt het onacceptabel dat ze zonder verdoving worden gekookt. Een ruime minderheid (38%) vindt het onacceptabel dat ze gedood worden door een ijzeren pin in het kopgedeelte te slaan. Circa een kwart (27%) vindt dit wel acceptabel.

Kreeften en krabben worden vaak levend naar een winkel of markt vervoerd om daar in een bak met vastgetapete scharen te worden verkocht: 36% van de ondervraagden vindt dit onacceptabel, 27% vindt dit wel acceptabel.

Verreweg de meeste steun bestaat voor de methode waarbij krabben/kreeften eerst elektrisch worden verdoofd voordat zij worden gedood en gekookt: 48% vindt dit acceptabel, 19% onacceptabel. Bijna de helft (45%) van de bevolking vindt dan ook dat het verplicht moet worden om krabben en kreeften direct na de vangst elektrisch te verdoven en te doden en dat de horeca alleen krabben en kreeften mag serveren als die direct na de vangst elektrisch zijn verdoofd en gedood.

Vissen

Er zijn ook vragen gesteld over het onverdoofd opensnijden van op zee gevangen vis. Een kleine meerderheid van de Nederlanders geeft aan ervan op de hoogte te zijn dat op zee gevangen vis meestal onverdoofd wordt opgesneden om de ingewanden te verwijderen. Als zij over deze slachtmethode horen, geeft ruim vier op de tien (42%) aan dat zij dit een onacceptabele slachtmethode vinden. Nog een iets grotere groep (46%) vindt dat hier een verbod op moet komen.

Als Nederlanders over deze praktijk van onverdoofd slachten worden geïnformeerd, geeft 13% aan dat zij hierdoor minder (of geen) vis meer zouden gaan eten (of dit nu al doen om deze reden). Bijna twee derde verklaart zijn eetgedrag hierdoor niet te laten beïnvloeden.

De enquête laat duidelijk zien dat de Nederlandse bevolking niet onverschillig staat tegenover de ruwe wijze waarop vissen, kreeften en krabben gevangen en gedood worden, aldus de Vissenbescherming en de Dierenbescherming. Beide organisaties vinden dat overheid en bedrijfsleven zich veel meer moeten gaan inspannen om de behandeling van deze dieren verbeteren. Op dit moment is het alleen bij het doden van paling wettelijk verplicht het dier van tevoren elektrisch te verdoven. Verder is er door overheid en bedrijfsleven een verdovingsapparaat ontwikkeld voor het doden van platvis. Bij het doden van kreeften en krabben is alles toegestaan. Er zijn geen wettelijk vastgestelde regels om ze te beschermen. De enige wettelijk vastgelegde regel is dat kreeften en krabben bij het doden niet als dieren worden beschouwd.

Dit artikel is gepubliceerd in 2016 in het magazine Vissenwelzijn. Bekijk hier het volledige magazine.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten