Korte berichten uit Vissenwelzijn

Haaievinnen

Elk jaar worden tussen de 63 en 273 miljoen haaien gedood. Europa is een van de belangrijkste
spelers in de wereldwijde vinhandel.
Wereldwijd zijn haaien het doelwit van hun vlees en leverolie, maar de grootste bedreiging blijft het
ontvinnen van haaien. Bij haaien worden gewoonlijk hun vinnen levend verwijderd op vissersboten,
waar ze vervolgens stikken of terug worden gegooid om in het water te dood te gaan.
Wij ondersteunen het burgerinitiatief om hier meer bekendheid aan te geven en om deze praktijken
te stoppen.

Het Funky Vegan Festival

Zaterdag 24 oktober 2021 was de Vissenbescherming aanwezig met een stand op het Funky Vegan
Festival in Amsterdam. Vertegenwoordigd door de voorzitter Paul, de bestuursleden Jolanda en Wim,
de laatste vergezeld van zijn vrouw Bernadette.
Voor het eerst na twee jaar kon de Vissenbescherming zich weer presenteren met haar ideeën over
het omgaan met vissen. Er was veel positieve belangstelling, niet verwonderlijk met een publiek van
voornamelijk veganisten.
Een andere interessante stand was die van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme, uitgever van
het blad VEGAN magazine. De meeste stands op het festival hadden met eten te maken, vegan eten
uiteraard van velerlei soort en smaak. We zijn dan ook niet verhongerd 😉

Inktviskwekerij

Ethisch en milieutechnisch onaanvaardbaar noemt Eurogroup for Animals de plannen om in Spanje
inktvissen te kweken
Nueva Pescanova wil de grootste inktvissenkwekerij ter wereld openen. Het bedrijf denkt per jaar
3000 ton inktvis (ook wel octopus genoemd) te verkopen. Het wil daarvoor 50 miljoen investeren in
de haven van Las Palmas op de Canarische Eilanden. Hoe de octopussen in tanks moeten leven, hoe
ze worden gevoed en gedood, vertelt Nueva Pescanova niet.
PACMA, de Spaanse dierenpartij, organiseerde in februari dit jaar een demonstratie tegen de
plannen. Maar het Europees Parlement stemde in juli 2021nog in met het Europees Fonds voor
maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EMFAF). Ook kwekerijen vallen daar onder, bovendien gaf
de EU subsidie voor de plannen in Spanje.
Compassion in World Farming waarschuwde in 2019 al dat het kweken van inktvissen zeer
dieronvriendelijk en milieubelastend is. ´Inktvissen staan bekend als zeer intelligente, complexe
dieren. Het is bekend dat sommige gereedschappen weten te gebruiken, andere bouwen
schuilplaatsen van kokosnoot. Het is daarom zeker dat wanneer opgesloten in steriele bakken in een
kwekerij de dieren zullen lijden aan verveling en frustratie.´
In het rapport ‘Octopus-factory-farming ‘van 2021 noemt CIWF acht redenen waarom je geen
inktvissen zou moeten kweken. Naast de hierboven al genoemde, een pijnloze dodingsmethode is er
niet en ze moeten gevoerd worden met vis, wat de overbevissing vergroot.

Nationale kennisdag Visserij

Zaterdag 2 april waren we als bezoekers aanwezig op de Nationale Kennisdag Visserij in IJmuiden.
We waren op het prachtige Forteiland in de monding van het Noordzeekanaal, ooit gebouwd in de
19 e eeuw voor de Stelling Amsterdam, in de Tweede Oorlog door de Duitsers onderdeel gemaakt van
de Atlantikwall. Het is nu een Unesco Werelderfgoed waar alle mogelijke evenementen worden
georganiseerd.
Op deze dag werden de nieuwste onderzoeksinzichten gepresenteerd. Super interessant dus. We
bevonden ons tussen beleidsmedewerkers, onderzoekers en vooral veel vissers. Maar dat weerhield
ons er niet van. En wat het fijne is, langzaamaan is er een kleine verschuiving zichtbaar, waarin ook
oog komt voor duurzaamheid en samenwerking op meerdere vlakken, maar helaas is het woord
‘dierenwelzijn’ nog niet tot nauwelijks doorgedrongen. Toen wij het benoemden, werd dan ook
hartelijk gelachen .
Er is nog een lange weg te gaan, maar we gaan door. We hebben in ieder geval een interessante dag
gehad en we zijn blij toch een stem aan de vissen te hebben gegeven.

PETITIE VOOR HET VERBETEREN VAN LEVEN VAN KWEEKVIS

De Vissenbescherming maakt zich hard voor het welzijn van vissen in gevangenschap. In deze
zogenaamde kwekerijen gaat helaas veel mis als het om dierenwelzijn gaat. Dieren zitten vaak te
krap op elkaar opgesloten, de waterkwaliteit is slecht, er is geen ruimte om soorteigen gedrag te
vertonen en ziektes nemen de overhand. Het lijden in de viskweek is groot en direct vergelijkbaar
met het leed uit de bio-industrie, maar dan onder water.
Samen met Europgroup for Animals hebben we een campagne gelanceerd waarin het verborgen leed
van de viskweek aan het licht komt. Deze campagne bevat enkele video’s en informatie die veel
uitleg geven. Wil je de video’s terugkijken, dan kan dat via ons Facebook-kanaal, klik hier om direct
naar de campagne te gaan.
Uit bovenstaande video blijkt het leed van de vissen groot te zijn en we proberen vanuit
verschillende hoeken hun welzijn te kunnen verbeteren.
Tot op heden is er bijna geen wetgeving die het welzijn van vissen beschermt. Maar het lijden van
deze dieren is intens en gebeurt achter gesloten deuren, deze dieren lijden, maar ze lijden in stilte. Er
is niemand die hen hoort.
De komende maanden werkt de Europese Commissie aan nieuwe wetgeving voor dierenwelzijn. En
dit is een goede mogelijkheid om vissenwelzijn op de kaart te krijgen. Want als zij nu te horen krijgen
dat Europeanen voor vissenwelzijn en tegen vissenleed zijn, moet vissenwelzijn ook een punt van
overweging worden.
Onze collega’s van Compassion in World Farming zijn daarom een petitie gestart om de Europese
Commissie te verzoeken welzijnsregels op te stellen voor alle vissoorten (met onder andere ook
verplichte verdoving voor de slacht). Natuurlijk zijn we enthousiast over deze petitie en hebben we
hem direct ondertekent. Onderteken jij ook? Ga dan nu naar de petitie en spreek je uit voor de
vissen.

Verkoop levende kreeften en krabben aan banden

Er komt een verbod op de verkoop van levende kreeften en krabben op de markt! Na meer dan tien
jaar strijd in de raad van Leiden is het eindelijk zo ver.
De motie hiertegen is in februari 2022 aangenomen, een heel mooi begin! De wet moet nog worden
aangepast voor het verbod werkelijke doorgang vindt. De rechter óf de landelijke overheid moet
gemeenten toestaan een verbod in te stellen.
De aangenomen motie geeft een signaal af dat dergelijke praktijken echt niet meer kunnen.
Het raadslid Lianne Raat van de Partij voor de Dieren: “De verkoop van levende kreeften en krabben
is niet meer van deze tijd en past al helemaal niet in de diervriendelijke stad die Leiden graag wil zijn.
Wij zijn dan ook heel blij dat hier binnenkort een einde aan komt!”
Amsterdam wil volgend jaar een verbod instellen. Wie volgt?

Oog voor Vis: actie van Compassion in World Farming

Compassion in World Farming wilde zoveel mogelijk handtekeningen aanbieden aan Staghouwer, de
nieuwe minister van landbouw (en visserij). Op de dag voor Dierendag, zondag 3 oktober ‘21, startte
op de Grote Markt in Groningen de actie “Oog voor Vis” die in meerdere steden werd vervolgd.
Op een scherm konden passerende mensen zien hoe bijzonder, intelligent en gevoelig vissen zijn. En
ook dat er veel leed is onder vissen.

Op 22 maart 2022 maakte minister Staghouwer van LNV kennis met de zeven meter lange
reuzenzalm Blue in het centrum van Den Haag. Hij nam een petitie met ruim 18.000 handtekeningen
en duizend handgeschreven kaarten in ontvangst met de oproep om beter vissenwelzijn. Hij liet
weten dierenwelzijn en een goede omgang met dieren belangrijk te vinden en zich daarvoor in te
willen zetten.

Vee-industrie onder water

In hun rapport “Kweekvissen in Nederland: Vee-industrie onder water” toont het CIWF overduidelijk
aan hoe beroerd het is gesteld met kweekvissen. In Nederland zijn 28 kwekerijen die jaarlijks vijftien
miljoen vissen kweken. Het welzijn van de vissen noemt het CIWF onacceptabel laag. In de
kwekerijen leven vissen op een zeer onnatuurlijke wijze en regelmatig komen ziektes en sterfte voor.
Grootste bron van dierenleed
Ook in de beroepsvisserij is veel ellende. Vissen worden platgedrukt in netten, onverdoofd op ijs
gegooid en vaak levend geslacht. In het ijs raken hun kieuwen verstopt en stikken of bevriezen ze
langzaam. Het gaat om meer dan zes miljoen vissen en andere onderwater dieren. De visindustrie
kan met recht de grootste bron van dierenleed aller tijden worden genoemd!
Vissenmanifest
Samen met de Dierenbescherming, Vissenbescherming, Sea First en Dierencoalitie heeft het CIWF
een Vissenmanifest opgesteld met tien punten om vissenwelzijn te verbeteren. Gedurende tien
weken stuurde het op ‘vrijdag vissendag’ een nieuw punt naar de Kamerleden die betrokken zijn bij
visserij en dierenwelzijn. Aan het einde overhandigde CIWF het gehele manifest aan de Kamerleden.
(www.ciwf.nl/campagnes/oog-voor-vis ). Op Europees niveau is CIWF een petitie gestart met een pleidooi voor een beter leven van
kweekvissen gericht aan de Europese Commissie (www.ciwf.nl/vis).

Wet erkent gevoel bij kreeftachtigen en inktvissen

In Groot Brittannië is op 7 april 2022 de wet aangenomen voor Dierenwelzijn (the UK’s Animal
Welfare (Sentience) Bill).
Een historisch moment voor dierenwelzijn, de wet erkent voor het eerst dat ook kreeften, krabben,
garnalen en inktvissen gevoel hebben en daarom recht hebben op bescherming. De Sentience Bill
komt in de plaats van Europese wetgeving, nodig na de Brexit.
Hoewel de wet aanvankelijk alleen zou gelden voor gewervelde dieren zijn middels een amendement
de (andere) onderwaterdieren eraan toegevoegd. Het amendement kwam tot stand naar aanleiding
van een overzicht van meer dan 300 wetenschappelijke studies naar gevoel bij deze dieren. Een team
aan de London School of Economics, geleid door dr. Jonathan Birch, concludeerde hieruit dat er sterk
wetenschappelijk bewijs voor gevoel is bij schaaldieren en octopussen.
“De wet is prachtig nieuws voor schaaldieren (en inktvissen) met de wetenschappelijke en politieke
erkenning dat ze pijn kunnen voelen. En dus recht hebben op bescherming. Iedere dag worden
kreeften en andere tienpotigen op een manier behandeld, die ondenkbaar is voor andere dieren. Het
levend koken kan nu niet meer.
Crustacean Compassion zorgde voor wereldwijde ondersteuning van de wetsuitbreiding met een
petitie, getekend door meer dan 60.000 mensen en een open brief, getekend door wetenschappers,
dierenorganisaties en publieke figuren. De wet zal na ‘koninklijke goedkeuring‘ bekend worden als de
Animal Welfare (Sentience) Act 2022”.
Claire Howard, Executive Director, Crustacean Compassion

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten