Hengelsport ter discussie in Amsterdam

Op 14 januari 2015 heeft in Amsterdam de Commissie Wonen van de gemeenteraad het voorstel van de Partij voor de Dieren behandeld om een verbod op het hengelen in de stad in te stellen.

Eerst kregen de Dierenbescherming (beleidsmedewerker Femmie Smit), prof.dr. Gert Flik, hoogleraar organismale dierfysiologie aan de Radboud-Universiteit in Nijmegen en de Vissenbescherming (Ton Dekker) gelegenheid om in te spreken. De Dierenbescherming en de Vissenbescherming hadden al eerder een uitvoerigere reactie aan de gemeenteraadsleden gestuurd.

De Dierenbescherming bracht in dat uit het vele onderzoek naar de pijnbeleving van vissen duidelijk is aangetoond dat vissen pijn en stress kunnen ervaren. Dat wordt namelijk door de hengelsporters vaak nog ontkend. Professor Gert Flik betoogde dat het vele onderzoek van de laatste jaren geen enkele ruimte biedt aan de opvatting dat vissen vanwege hun anders geconstrueerde hersenen geen stress en pijn zouden ervaren. Degenen die dat nog beweren raadde hij aan om kennis te nemen van de vakliteratuur van de laatste tien jaar. Zonder pijnervaring kan een dier zich evolutionair niet handhaven.

Meerderheid bevolking kritisch

De Vissenbescherming beschreef eerst de acht pijnlijke, stressvolle en levensbedreigende beproevingen waaraan een vis bij de vangst door een hengelaar wordt blootgesteld en verzocht de raadsleden om meer rekening te houden met de kritische houding van de meerderheid van de Nederlandse bevolking tegenover de hengelsport, zoals die blijkt uit de publieksenquêtes van 2002 en 2014. Dit kan door de hengelsport niet overal toe te staan en door een meer ecologisch verantwoord water- en visstandbeheer, waarbij gelet wordt op de biodiversiteit en waarbij het uitzetten van vissen ten behoeve van de hengelsport niet meer toegestaan is. De Partij voor de Dieren kreeg alleen steun van GroenLinks en de Ouderenpartij. De woordvoerder van de Ouderenpartij, Reenze van Brug, verklaarde een verwoed sportvisser te zijn, maar al jaren geleden ‘zijn hengelspullen in het vet te hebben gezet’ zolang niet eerst aangetoond wordt dat de vissen geen pijn en stress ervaren.

Enkele partijen, ook de VVD, hadden wel waardering voor het voorstel van de PvdD, omdat ze hierdoor toch meer over de problematiek van de hengelsport zijn gaan nadenken. De PvdA zei dat dit mogelijk in de toekomst zou kunnen leiden tot een verbod. Ze vonden dat er meer verantwoorde voorlichting over de hengelsport moest komen. Johnas van Lammeren, de indiener van het voorstel, zal bekijken of hij alsnog een alternatief voorstel zal indienen.

Nooit eerder werd in een politieke bijeenkomst in het bijzijn van een groot aantal sportvissers zo onomwonden en onweersproken vastgesteld dat het hengelen de vis ernstige schade, stress en pijn toebrengt. De hengelsport had ook willen inspreken, maar zag daar tenslotte vanaf. Deze bijeenkomst zal hopelijk leiden tot een herbezinning op de positie van de hengelsport.

Ook in de gemeente Utrecht is onlangs, 10 februari, de hengelsport tijdens een raadsinformatieavond ter sprake gekomen. Ton Dekker van de Vissenbescherming en nog twee insprekers van milieu- en natuurorganisaties uitten daar hun kritiek op de hengelsport.

Dit artikel is gepubliceerd in 2015 in het magazine Vissenwelzijn. Bekijk hier het volledige magazine.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten