vissenwelzijn binnen het Visserijbeleid van de EU?

Vissenwelzijn binnen het visserijbeleid van de EU?
Vissenwelzijn binnen het visserijbeleid van de EU?

Hoe zit het met vissenwelzijn binnen het visserijbeleid van de EU? Er bestaan, binnen de EU een set van regels (The Common Fisheries Policy (CFP)) voor een duurzaam beheer van de Europese vissersvloten en het behoud van visbestanden. Zij stelt de juiste fundamentele doelstellingen vast voor het beheer van de visserij en de vispopulaties in de wateren van de EU. Maar tot op heden wordt binnen de CFP het welzijn van vissen nog volkomen genegeerd.

Regels voor Vissenwelzijn

In oktober 2012 werd het Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) gepubliceerd binnen de EU. Hierin werden specifieke vereisten opgenomen over formulering en uitvoering van visserijbeleid. Dit is gedaan omdat volgens hun eigen zeggen ‘aangezien dieren wezens met gevoel zijn, waardoor we volledig rekening dienen te houden met de welzijnseisen van dieren’. Echter werd een jaar later het CFP opgesteld en blijken de toezeggingen die in het TFEU zijn gedaan om aandacht te besteden aan vissenwelzijn niet zijn nagekomen.

Nu 9 jaar later is er, ondanks meerdere pogingen van ons en van zusterorganisaties nog weinig veranderd. Er ontbreken doelstellingen betreffende dierenwelzijn in het CFP; met name voor vissen en ongewervelde waterdieren. Er zijn wel technische maatregelen gekomen; regels voor vistuig en -methoden bijvoorbeeld. Maar dit is enkel met het oog op het beheer van de vispopulatie en zonder rekening te houden met de vangstervaring, uitputting, verstikking of verwonding waarmee de dieren worden geconfronteerd.

Keurkmerk voor Vissenwelzijn?

Inmiddels bestaan er keurmerken die de consument informatie geven en hem in staat stellen om keuzes te maken op basis van plaatselijke milieueffecten, maar deze keurmerken zeggen niets over dierenwelzijn of wereldwijde milieueffecten. Vooral de wildvangvisserijsector heeft deze jaren doorstaan ​​zonder zich bewust te zijn van de gevolgen voor het dierenwelzijn of de verwachtingen van de consument, en heeft nog niet in de praktijk gewerkt om lees te verminderen en welzijn voor vissen te verbeteren.

Hoe zit het nu met Vissenwelzijn binnen het visserijbeleid van de EU?

Momenteel werkt de Europese Commissie aan een rapport over hoe het CFP tot nu toe heeft gefunctioneerd en over opkomende trends die van belang zijn voor de visserij en de aquacultuur. Wij hebben, met Eurogroup for Animals, een ‘position paper’ over gepubliceerd. We stellen dat het CFP, met zijn bestaande doelstellingen, volledig en correct moet worden uitgevoerd voordat de wetgeving zelf wordt hervormd. De mislukkingen van het niet opnemen van dierenwelzijn moeten nu worden erkend en er moeten onmiddellijk specifieke maatregelen worden genomen waar hulpmiddelen beschikbaar zijn. In de toekomst zou het visserijbeleid een geïntegreerd onderdeel moeten zijn van een gemeenschappelijk voedselbeleid en als onderdeel van een transitie naar duurzame voedselketens.

Bekijk hier ons gedetailleerde rapport over de oorzaken van problemen met dierenwelzijn in de visserij op wilde vangst en de stappen die nodig zijn om verbeteringen aan te brengen voor gevangen dieren.

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging geopend over de werking van het CFP. De consultatie is hier beschikbaar en is geopend tot 24 september.

Wil je zelf meehelpen het leed van vissen te stoppen? Neem dan contact met ons op of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten