Stop Octopuskwekerij in Spanje

De Vissenbescherming zit in meerdere overleggroepen aangaande dierenwelzijn. Bijvoorbeeld op nationaal vlak met de Dierencoalitie, maar in Europees verband met Eurogroup for Animals en the Aquatic Animal Alliance. Met deze laatste zijn we momenteel een actie aan het voeren om de plannen voor een gigantische octopuskwekerij in Spanje tegen te kunnen houden. Deze kwekerij is niet bezig met dierenwelzijn maar wil juist op grote schaal zoveel mogelijk octopussen kweken voor de slacht. Wil je meer weten over deze actie Stop octopuskwekerij in Spanje?

Stop octopuskwekerij in Spanje

De komst van de kwekerij leek in kannen en kruiken, maar nu zijn er vanuit de overheid toch zorgen en vragen zij van omstanders en belanghebbenden input te leveren of de kwekerij doorgang mag krijgen of niet.

Zo hebben we er nu voor gezorgd dat er een milieueffectrapportage gaande is om ervoor zorgen dat milieuoverwegingen worden meegenomen in beslissingen over het project dat een negatieve impact op het milieu kan hebben. In dit artikel geven we een korte samenvatting van enkele punten die we hebben aangekaart.

Zorgen over biologie, veiligheid en luchtkwaliteit

Als de kwekerij doorgang krijgt, kan dit leiden tot ernstige bioveiligheids- en biofysische risico’s met betrekking tot afvalwater dat uit deze faciliteit wordt geproduceerd en wordt geloosd op de omliggende waterwegen. Ook hebben we zorgen over de luchtkwaliteit en de bescherming van het atmosferisch milieu.

Met onze collega’s hebben we nu verzocht om:

  • “Een meer gedetailleerde beschrijving van de kenmerken van de uit te voeren microfiltratiebehandeling (procedure, uitrusting, enz.)”
  • “Schattingen van de verontreinigde vracht, in termen van concentratie van koolstof, ammonium, nitriet, nitraat en fosfor”. 
  • “Gezien de voorzienbare afwezigheid van accumulerende organismen in het gebied zal op de monsters van sedimenten een analyse van de macrofaunale component van de infauna worden uitgevoerd, met aanduiding van aanwezige groepen en taxa, met analyse van de samenstelling en abundantie, en de bepaling van de M-AMBI-index”. 

Verspreiding van ziekten

Een punt van zorg dat op dit moment bestaat, is de potentiële ontwikkeling en snelle verspreiding van onbekende pathogenen en ziekten, die een aanzienlijke volksgezondheidscrisis in Las Palmas de Gran Canaria kunnen veroorzaken. Van het immuunsysteem van octopus is tot op heden weinig bekend. Het gebrek aan genomische informatie maakt het moeilijk om vitale processen zoals immuunafweermechanismen en hun interactie met pathogenen op moleculair niveau te begrijpen. Wat zich ook vertaalt in geen bekende behandelingen, preventiestrategieën, risico’s en de effecten van deze procedures op de omliggende ecosystemen. We hebben een lijst samengesteld met enkele van de potentiële bacteriële en chemische bedreigingen waarmee waterwegen en ecosystemen te maken kunnen krijgen als Nueva Pescanova mag opereren.

Bijkomend leed voor andere waterdieren

Daarnaast zal de betreffende kweek-octopus (O. vulgaris) een vleesetend dieet nodig hebben dat afhankelijk is van niet-duurzame visserijpraktijken, waardoor de toch al schaarse hulpbronnen nog zwaarder worden belast. Dit project lijkt al met al onverenigbaar met zowel de “Strategische richtlijnen van de Europese Commissie voor een meer duurzame en concurrerende EU-aquacultuur voor de periode 2021-2030” en de Europese Green Deal. In feite stellen deze richtlijnen duidelijk dat we de afhankelijkheid van voerproducenten van vismeel en visolie uit wilde bestanden moeten beperken en dat de diversificatie van de Europese aquacultuur gericht moet zijn op niet-gevoede en laagtrofische soorten met een lagere ecologische voetafdruk, zoals filter – het voederen van weekdieren, algen en herbivoren. Het domesticeren van een nieuwe vleesetende soort druist duidelijk in tegen die principes.Het gebruik van levend voer geeft ook een verhoogde kans op verspreiding van ziekten die gemakkelijk kunnen worden geloosd op omliggende waterlopen.

De octopusboerderij van Nueva Pescanova kan (zodoende) ook nadelige effecten hebben op lokale waterdieren, hetzij indirect via onbekende verontreinigende stoffen en verontreinigende stoffen die via lozingen worden overgedragen, hetzij rechtstreeks via interacties tussen gekweekte en wilde waterdieren die mogelijk worden gemaakt door ontsnappingen. In 2016 drukte een octopus die in het National Aquarium van Nieuw-Zeeland werd gehouden door een kleine opening aan de bovenkant van de tank, gleed toen over land om door een lange regenpijp naar beneden te glijden en, uiteindelijk, in Hawke’s Bay te water te komen. Als er ontsnappingen zouden plaatsvinden als gevolg van menselijke/trainingsfouten of natuurrampen die de integriteit van de leefruimten schaden, dan zouden ziekten, ziekteverwekkers, chemicaliën, enz. kunnen worden overgedragen van gekweekte populaties naar wilde populaties van O. vulgaris op de Canarische Eilanden. 

Met onze collega’s hebben we substantieel bewijs geleverd met betrekking tot de negatieve effecten die dit project zou kunnen hebben op de omgeving. Daarom verzoeken we de regering de milieuvergunning voor de octopuskwekerij van Nueva Pescanova af te wijzen.

Wil je op de hoogte blijven van deze actie Stop octopuskwekerij in Spanje en andere ontwikkelingen? Houd dan onze Nieuws-pagina in de gaten, volg ons op Facebook of schrijf je in voor onze Nieuwsbrief.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten