Wereld oceanendag 2021

Wereld Oceanendag 2021

Vandaag is wereldwijd de Wereld Oceanen Dag. Deze dag  is ingesteld door de Verenigde Naties en werd voor het eerst gevierd op 8 juni 2009. Deze dag is uitgeroepen om internationaal aandacht voor het belang van de oceanen en andere wateren voor het leven op aarde en voor al de problemen waarmee het leven in deze wateren wordt geconfronteerd.  

De oceanen en overige wateren zijn voor ons mensen van levensbelang. Ze leveren ons de helft van de zuurstof die we inademen en spelen een sleutelrol in ons klimaatsysteem, onder meer door het absorberen van broeikasgassen. Daarnaast kennen deze wateren een enorme biodiversiteit en die mag met al zijn pracht nooit verloren gaan.

Alle wateren op deze aarde en al het leven daarin worden ernstig bedreigd door menselijke activiteiten en de gevolgen daarvan. De door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde is ook voelbaar in de oceanen en veel vissen en andere waterdieren komen in de problemen omdat ze zich daar moeilijk zo snel aan kunnen aanpassen. Daarnaast zorgen de sterk toegenomen broeikasgassen, zoals CO², ervoor dat de oceanen verzuren. Door dat zuur lost kalk op en die kalk is een belangrijke bouwsteen voor koralen en voor schelpdieren, maar ook voor vissen is kalk onmisbaar voor hun ruggengraat.

Op 8 juni is het ook goed om stil te staan wat de belangrijkste menselijke activiteit op zee, de visserij, vissen en andere waterdieren aandoet. Jaarlijks worden enkele biljoenen (= duizenden miljarden) vissen door vissers op een gruwelijke manier gevangen en eenmaal aan boord van een vissersschip kan hun ellendige doodsstrijd vele minuten tot soms uren duren. Wij beschouwen wat vissen zo wordt aangedaan, als in omvang en ernst het grootste door mensen veroorzaakte dierenleed. Als Vissenbescherming strijden we samen met de Dierenbescherming ervoor dat de visserij eindelijk rekening gaat houden met het welzijn van deze vissen. Dat doen we ook op Europees niveau, samen met de Europese koepelorganisatie Eurogroup for Animals.

Dit jaar zijn er voor zover ons bekend in Nederland geen activiteiten in het kader van de Wereld Oceanen Dag. Dat komt mede natuurlijk door de beperkingen vanwege de coronacrisis. In het recente verleden organiseerde onze zusterorganisatie, de Sea First Foundation op of rond deze dag prachtige bijeenkomsten over de problematiek van de oceanen. Hopelijk komt dat er in de toekomst weer van.

In Brussel en Parijs zijn er wel activiteiten in het kader van de ‘Ocean Week’. Zo is er op deze belangrijke dag een webinar georganiseerd door de intergroup Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas van het Europees Parlement in samenwerking met Seas at Risk: Too loud for Good  Environmental Status? How Europe can address the threat of underwater noise.

Onderwaterlawaai is een van de grootste en wijdst verspreidde bedreigingen van het leven in de oceanen en andere wateren. Die enorme hoeveelheid geluid wordt veroorzaakt door onder meer (grote) schepen, door seismisch onderzoek, bijvoorbeeld naar olie of gas, door ontploffingen, door diepzeemijnbouw en door militaire activiteiten. En omdat geluid door water heel goed geleid wordt hebben vissen en andere waterdieren hier heel veel last van.

Het was tijdens dit webinar goed om te merken dat dit enorme probleem nu ook in de Europese Unie serieus wordt aangepakt. Wat al een stuk zou helpen is als schepen langzamer gaan varen, maar dat is nog lastig af te dwingen. Er wordt onderzoek gedaan naar allerlei oplossingen. Er kunnen nu nieuwe schepen gebouw worden die veel minder lawaai maken, maar die verbeteringen worden nog niet verplicht gesteld en als er niets aan gedaan wordt, varen de oude, lawaaierige schepen nog tientallen jaren rond. Wat op korte termijn zou kunnen helpen is het creëren van stiltegebieden op zee, waar niet gevaren mag worden. De conclusie is dat er een klein begin is gemaakt, maar dat er nog veel maatschappelijke druk nodig zal zijn voor deze grote overlast echt is verminderd.

Heb je vragen over dit onderwerp? Of wil je meer weten over vissenwelzijn? Kijk dan eens verder op onze site, of neem contact op.

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten