Kreeften en krabben nog lang niet als dier behandeld

In de uitzending van De wilde keuken op 2 mei 2014 over de vangst van krabben in het IJsselmeer was te zien dat tientallen krabben in een fuik werden gevangen, waarin ze elkaar vervolgens urenlang te lijf konden gaan. Bij het legen van de fuik waren tal van afgebeten poten en scharen te zien.

De krabben werden daarna met honderd tegelijk in een netvormige plastic zak bij elkaar geperst en vervolgens door enkele werkers met veel lichaamskracht in een schuimplastic doos gepropt, waardoor ze volledig geïmmobiliseerd werden. In dit pakket van ongeveer 10 kilo werden de dieren naar Schiphol overgebracht en in een vliegtuig naar China overgevlogen om daar tenslotte op zeker moment levend gekookt te worden. In China werd een deel van de krabben stuk voor stuk levend overgepakt in kleine plastic doosjes die  in een muurautomaat geplaatst werden. Na inworp van het gevraagde geld kunnen de kopers de verpakte, nog levende krab uit de muur halen.

Wij vinden de manier waarop in de Nederlandse visserijsector met deze dieren wordt omgegaan ethisch volstrekt onacceptabel in een beschaafde samenleving. Maar ook bij de Nederlandse groothandel en sommige supermarkten zoals de Jumbo worden deze dieren dagenlang met getapete scharen in kleine glazen bakken met een beetje water gehouden. We krijgen hierover voortdurend klachten van de klanten van deze bedrijven. Deze dieren worden van het begin tot het eind ruw als gevoelloze, bewegende voorwerpen behandeld. Het gehele traject van vangen tot doden vormt een grove aantasting van het welzijn van deze dieren en is volkomen strijdig met de wettelijke erkenning van hun intrinsieke waarde en met de zorgplicht tegenover dieren zoals die is vastgelegd in de Wet dieren.

Overleg met Ministerie van EZ over snel en pijnloos doden van kreeften en krabben                                   

Wij hebben de staatssecretaris van Economische Zake, mevrouw Sharon Dijksma, vorige zomer per brief verzocht  aan deze vorm van dierenmishandeling zo spoedig mogelijk een eind te maken. Op 25 november j.l. hebben we een gesprek hierover gevoerd met enkele ambtenaren van het Ministerie van EZ.

We hebben daar uiteengezet dat de huidige behandeling van de kreeften en krabben vanaf de vangst tot aan het doden geheel anders georganiseerd moet worden. De Vissenbescherming wil in het algemeen dat de ongewervelde dieren zo snel mogelijk na de vangst pijnloos en snel binnen één seconde gedood worden, zoals dat ook conform de Europese regels van de EFSA (European Food Safety Authority) voor andere dieren geldt. De gedode dieren kunnen vervolgens worden ingevroren en vervoerd.

Bij deze procedure zouden de wrede praktijken van het tapen van de scharen, het doorknippen van de pezen, en het vervoer van volkomen geïmmobiliseerde kreeften en krabben naar verre landen zoals China meteen tot het verleden behoren. De restaurants zouden dan ook niet meer zelf een electrisch bedwelmings- en dodingsapparaat hoeven aan te schaffen zoals de crustastun die de dieren electrisch verdooft en doodt.

De crustastun is in Engeland, de Verenigde Staten en Noorwegen al in gebruik, in Nederland nog niet. Het Ministerie van EZ heeft opdracht gegeven om het apparaat te testen voordat het in Nederland wordt toegelaten. Het Ministerie verwacht dat het rapport hierover in het eerste kwartaal van 2015 zal worden afgerond. Het zal te zijner tijd aan de Vissenbescherming voor commentaar en bespreking worden toegestuurd.

 

 

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten