Successen en tegenslagen in het debat over het Europees visserijbeleid

Eind januari debatteerde het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Eurocommissaris voor visserij Maria Damanaki had onder meer voorgesteld om de overbevissing te beperken en om vissers te verplichten alle vis die gevangen is aan land te brengen. Het weer overboord zetten door de vissers van de bijvangsten, de ongewenste vissen en andere zeedieren, is dan niet meer toegestaan. Natuurorganisaties als Greenpeace en Wereld Natuur Fonds hebben deze voorstellen ondersteund met allerlei acties, maar vanuit de visserijwereld is heftig tegen dit voorstel gelobbyd. Want de vissers willen graag hun vrijheid om te vissen behouden en met name niet verplicht worden om bijvangsten aan land te brengen.
Uiteindelijk heeft een grote meerderheid van het parlement het voorstel van de Commissie gesteund (502 tegen 137). De Raad van Europese Visserijministers was het veel minder met het voorstel van de Commissie eens. In de volgende fase gaan deze Raad en het Europees Parlement onderhandelen over wat uiteindelijk het nieuwe Europese visserijbeleid gaat worden, want ze hebben samen het beslissingsrecht. Het wordt heel spannend of het de delegatie van het Europees Parlement lukt om het voorstel overeind te houden of dat de visserijministers (waaronder staatssecretaris Sharon Dijksma) er in slagen er wat van af te knabbelen.
Overbevissing en bijvangsten waren de grote thema?s in dit debat. Als Vissenbescherming proberen wij al jaren aandacht te krijgen voor de enorme dierenwelzijnsproblemen rond de visserij. Maar ook in het voorstel van de Commissie en in het debat in het Europees Parlement kwam het nauwelijks aan de orde. Toch maken we voortgang. In het voorstel stond in ieder geval een zin hierover: ‘Het gemeenschappelijk visserijbeleid dient, wanneer dit relevant is, serieus rekening te houden met diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid.’ Helaas werd deze zin in het verdere voorstel niet verder uitgewerkt. De Groene fractie in het Europees Parlement diende twee amendementen in waarin werd toegevoegd dat er betere vangst- en dodingsmethoden moeten worden ontwikkeld in de wildvisserij en meer in het algemeen dat er betere technieken moeten komen om het welzijn van vissen te verbeteren in zowel de wildvisserij als de aquacultuur. Beide amendementen werden met twintig stemmen verschil verworpen. Op zich was het al een grote stap vooruit dat deze voorstellen zoveel steun kregen, maar het was net niet genoeg.
Dit voorjaar behandelt het Europees Parlement het voorstel van de Commissie voor het instellen van het nieuwe Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Wij hopen dat dan een amendement aanvaard wordt, waarin wordt toegevoegd dat uit dit Fonds onderzoek gedaan kan worden naar visserijtechnieken die het welzijn van vissen minder schade toebrengen. Het zal nog een hele strijd worden om dat te realiseren, maar we blijven ons ervoor inzetten. Want betere visserijtechnieken kunnen vissen zoveel leed besparen.

Paul Denekamp, 21 februari 2013

Plaats een reactie

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten