NOC*NSF raakt betrokken bij dierenmishandeling

NOC*NSF heeft besloten om Sportvisserij Nederland toe te laten als lid. Wij betreuren dat zeer omdat de sportsector hierdoor aan een bepaalde nocnsfvorm van dierenmishandeling wordt gekoppeld. Het vangen, binnenhalen, ophalen en onthaken van een vis is immers voor de vis een zeer onaangename en schadelijke ervaring. Het moedwillig beschadigen van een levend wezen is ook strijdig met de notie van sportiviteit die verbiedt dat je in je sport de ander niet expres verwondt of schade toebrengt.

Sportvisserij Nederland verwacht een reeks van voordelen van haar lidmaatschap. Op de website worden onder andere
de volgende voordelen genoemd:

* Voor hengelsportverenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland wordt het gemakkelijker om subsidies bij gemeenten en provincies te verkrijgen.
* De sportvisserij kan van NOC*NSF en de sportbonden veel leren inzake vrijwilligersbeleid, jeugd en vooral de verdere versterking van de wedstrijdvisserij (competities, coaching, procedures).
* Om de voorlichting over het vissen verder uit te breiden, kan de hengelsport van lokaal tot nationaal niveau aansluiten bij landelijke acties zoals Buurt-Onderwijs-Sport, Sporten is Gezond, e.d.
* Via samenwerking met andere sportbonden en het NOC*NSF kan de sportvisserij haar belangenbehartiging nog nadrukkelijk versterken. Tevens ontstaat er een ingang bij een derde ministerie: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van minister Edith Schippers.
* Na 2016 kunnen mogelijk zelfs extra inkomsten ten behoeve van de wedstrijdvisserij worden verwacht.

Als Nederlands burger zul je Sportvisserij Nederland met zijn 570.000 leden dus steeds vaker gaan tegenkomen in onze leefomgeving. Geen prettig vooruitzicht, vooral niet voor de vissen.

Plaats een reactie

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten