Natuur in de knel door koelwater van kerncentrale Borssele

Meer onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de gevolgen die de koelwaterlozing door energie- en andere bedrijven in het Sloegebied heeft voor de natuur.

Adviesbureau Arcadis, dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie de inpasbaarheid van een of meer nieuwe kerncentrales in de buurt van Borssele heeft onderzocht, veronderstelt dat die gevolgen er zullen zijn, maar kan de omvang ervan niet inschatten.

Om te voorkomen dat een nieuwe kerncentrale het al opgewarmde geloosde koelwater van de bestaande kerncentrale en de kolencentrale van EPZ binnenhaalt, wordt ervan uitgegaan dat de inlaat van koelwater in de Quarleshaven wordt gemaakt. Daarvoor is – ervan uitgegaan dat een nieuwe kerncentrale van 2500 megawatt wordt gebouwd – 223 kubieke meter per seconde nodig.

Met zoveel water worden volgens Arcadis per jaar mogelijk tientallen miljoenen vissen meegezogen. Die verdwijnen in het koelwatersysteem of worden door filters gekwetst.

Het adviesbureau komt met die schatting van tientallen miljoenen vissen op basis van een vergelijking met de ongeveer even grote koelwaterinlaat van de kerncentrale in het Noord-Franse Gravelines. Onderzoek daar heeft geleid tot de schatting dat er jaarlijks 216 miljoen vissen worden ingezogen.

De bestaande kennis van van de soorten en de hoeveelheden vis in de haven is ontoereikend om te kunnen vaststellen of dat gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van voedsel voor vogels en zeehonden in de Westerschelde. Daarom pleit het adviesbureau ervoor een beter beeld te krijgen van de visstand in de havens van het Sloegebied.

Onderzoek is ook nodig met het oog op het welzijn van de zeldzame soorten rivierprik, zeeprik, fint en groene zeedonderpad. Volgens de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe moet worden nagestreefd dat de rivierprik zich in getal uitbreidt.

De Vissenbescherming vindt het opmerkelijk dat er alleen aandacht is voor het welzijn van zeldzame soorten en voor de vraag of er wel voldoende vis overblijft voor vogels en zeehonden om te eten. Er zou meer aandacht moeten zijn voor het welzijn van alle miljoenen vissen die bij bij koelwaterinlaat worden gedood.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant
Bron foto: GPD

Plaats een reactie

De website van de Vissenbescherming maakt gebruik van cookies. meer informatie

Voor een optimale werking van de website maken we gebruik van cookies. Als u beneden verder gaat op de website zonder uw cookie settings aan te passen, of u klikt op "Accepteer", dan betekent dit dat u het gebruik van cookies accepteert.

Sluiten